Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Persoonsgebonden budget

Meestal ontvangt u onze zorg in natura (ZiN). Wij regelen dan de voorziening of ondersteuning voor u met onze zorgaanbieders. Kunnen onze zorgaanbieders u niet voldoende helpen? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kiest u zelf een geschikte zorgaanbieder uit. Rogplus controleert of deze voldoet aan de kwaliteitseisen. 

U regelt veel zelf

 • U kiest zelf een geschikte zorgverlener

 • U maakt zelf afspraken met de zorgverlener

 • U regelt uw pgb zaken in Mijn PGB via www.svb.nl 

 • U bent verantwoordelijk voor het bijhouden van uw uitgaven

 • U doet zelf de salarisadministratie. U kunt er voor kiezen dit door de SVB te laten doen.
   

Of iemand anders regelt het voor u

Wilt u dat iemand anders uw pgb-zaken voor u regelt? Dan kunt u iemand machtigen. Machtigen betekent dat u iemand toestemming geeft om bepaalde zaken voor u te regelen. U kunt dan ook zelf nog zaken regelen. Het kan zijn dat u al een wettelijke vertegenwoordiger heeft.

Vraag en antwoord

U vult een nieuw formulier 'zorg inkopen met een pgb' in. Als dit nodig is vult u ook bijlage 1 en 2 in.

Binnen vijf werkdagen ná ontvangst van de zorgovereenkomst van de SVB geven wij wel of geen goedkeuring. Afhankelijk van drukte kan dit wat korter of langer duren.

Rogplus controleert de zorgovereenkomst op basis van de beschikking en uw pgb-plan die u eerder heeft toegestuurd. U krijgt van de SVB bericht over de goedkeuring of de afwijzing van de zorgovereenkomst.

Zodra u een zorgverlener heeft uitgekozen, maakt u samen afspraken over de zorg, werktijden en het te betalen (uur)loon. Deze afspraken zet u in een contract: zorgovereenkomst. 

Er zijn 4 zorgovereenkomsten:

 • overeenkomst van opdracht met zorginstelling
 • zorgovereenkomst met partner of familielid
 • zorgovereenkomst van opdracht
 • arbeidsovereenkomst
   

Welke overeenkomst u kiest hangt af van uw zorgverlener.

Als u langer dan 4 weken afwezig bent, moet u dit minimaal 2 weken van te voren doorgeven aan Rogplus. De tijd dat u afwezig bent kunt u niet declareren en uw budget wordt hierop in mindering gebracht. 

Doet u dit niet of meldt u uw afwezigheid te laat, dan krijgt u een waarschuwing. Bij een tweede waarschuwing wordt uw pgb stopgezet. U kunt dan alleen zorg ontvangen via een gecontracteerde zorgaanbieder van Rogplus.

Binnen twee weken na terugkomst van uw afwezigheid meldt u zich weer aanwezig bij Rogplus. Doet u dit later, dan wordt uw pgb hervat op de dag van de melding. U kunt langskomen op ons kantoor of een e-mail sturen om u aanwezigheid te melden.

Kantoor
Als u op vakantie bent geweest neemt u het volgende mee:

 • paspoort (als u meerdere paspoorten heeft moet u deze ook meenemen)
 • reisdocumenten (bijvoorbeeld vliegtuigtickets en boardingpassen)
 • bewijs van in- en uitreisstempels

E-mail
Stuur een e-mail aan pgb@rogplus.nl met:

 • uw naam en geboortedatum
 • reisdocumenten (bijvoorbeeld vliegtuigtickets en boardingpassen)
 • bewijs van in- en uitreisstempels
   

Let op: Heeft u geen vliegtickets en of stempels in uw paspoort? Dan wordt uw budget pas hervat op de dag dat u zich persoonlijk heeft gemeld bij het kantoor van Rogplus.

Het budget dat u in een kalenderjaar niet heeft uitgegeven aan zorg gaat terug naar de gemeente.

Het bedrag van uw budget kunt u zien op de website van de SVB. U of uw vertegenwoordiger logt in op Mijn PGB.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert uw pgb, betaalt uw zorgverlener en informeert de Belastingdienst. Uw budget staat dus op de rekening van de SVB, maar u beslist er zelf over. Dit heet ‘trekkingsrecht’. U maakt zelf afspraken met uw zorgverlener. Deze afspraken legt u vast in een zorgovereenkomst. Nadat deze is goedgekeurd door Rogplus en de SVB, betaalt de SVB uw zorgverlener(s).

Om fraude tegen te gaan hebben we uw hulp nodig. Geef daarom aan ons door als u vermoedt dat iemand fraudeert. Dan kunnen wij dit onderzoeken en eventueel maatregelen nemen. 

Inwoners Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Telefoon
010 870 1111

E-mail
pgb@rogplus.nl

 
Privacy

Geef zoveel mogelijk gegevens over de persoon door zodat wij onderzoek kunnen doen. Wij gaan zorgvuldig om met meldingen en gegevens. Wij beschermen uw privacy, maar ook van diegene die u bij ons meldt. Daarom informeren wij u niet over de resultaten van een onderzoek.

 

Algemeen meldpunt pgb fraude

Buiten de MVS gemeenten kun u ook een vermoeden van fraude melden bij de SVB

Voorbeelden van misbruik en fraude

Enkele voorbeelden van misbruik van pgb-houders of pgb-bureau’s:

 • In plaats van zorg verlenen: cliënt materiële zaken geven zoals een plasma-TV, een computer, een smartphone of een koelkast.
 • Afhankelijk van de hoogte van het budget, cliënt maandelijks contant geld geven. Geen zorgverlener inzetten.
 • Het totale budget onderling verdelen. Hierbij worden vaak percentages gehanteerd van 50-50, 60-40 of 70-30.
 • Er zijn ook gevallen bekend van mensen die met hun hoge pgb een nieuwe auto of een vakantiehuisje aanschaffen.
 • Dure zorg declareren en goedkope zorg inzetten.
 • Voor budgetbeheer 'schijnstichtingen' oprichten en de budgetten van de cliënten daar onder brengen
 • Inzetten van onbevoegd en onbekwaam personeel.
 • Minder uren zorg verlenen dan waar de cliënt recht op heeft.
 • Bankpasjes (en de bijhorende pincodes) van de cliënten afpakken en hele rekening plunderen. Via deze bankpasjes, die vaak gekoppeld zijn aan privé-rekeningen, krijgen ze ook inzage in privé-uitgaven van de cliënt.
 • Cliënten schuldbekentenissen laten ondertekenen, zodat ze niet weg kunnen gaan bij de organisatie. 
 • Cliënten dreigen met incassobureaus als ze weg willen gaan naar een andere organisatie.
 • In dienst nemen van familieleden van de budgethouders. Ongeacht of ze wel of niet bevoegd/bekwaam zijn.
 • Organiseren van snoepreisjes in binnenland en naar buitenland (bijvoorbeeld compleet verzorgde all-in vakanties naar verre bestemmingen).
 • Zelforganisaties geld schenken voor het ronselen van cliënten.
 • Budgetten slechts gedeeltelijk aanwenden voor zorg.
 • Het aanvragen en beheren van budget door een bureau die later ook nog de zorg levert (belangenverstrengeling).

 

Meld fraude, ook als u het niet zeker weet

Inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die professionele ondersteuning of hulpmiddelen nodig hebben, kunnen terecht bij hun gemeente. Het is belangrijk dat het geld wat hiervoor beschikbaar is, terecht komt bij mensen die het echt nodig hebben. Meld daarom altijd (een vermoeden van) pgb fraude.