Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Leerlingenvervoer schooljaar 2024/2025

Leerlingenvervoer is voor schoolgaande kinderen en (jong)volwassenen die niet (zelfstandig) naar school kunnen reizen. Of door geloof of levensovertuiging naar een school gaan, die verder van het woonadres ligt, dan andere beschikbare scholen. 

Vraag en antwoord

 • de ouder, voogd, verzorger of hulpverlener van de leerling die jonger is dan 18 jaar
 • de ouder, verzorger of hulpverlener van de leerling die ouder is dan 18 jaar, die zelf geen aanvraag kan doen
 • de leerling die ouder is dan 18 jaar, die zelf een aanvraag kan doen

Co-ouderschap

Bij co-ouderschap doet u beide apart een aanvraag voor de dagen waarop uw kind doordeweeks bij u beiden verblijft.

U vraagt leerlingenvervoer aan bij Rogplus. Dit door het aanvraagformulier te downloaden en naar ons op te sturen. 

 • aangepast vervoer: een vervoerder brengt en haalt uw kind naar en van school
 • vergoeding van de kosten voor het openbaar vervoer of de fiets van de leerling (en begeleider)
 • vergoeding van de kosten voor het reizen met eigen vervoer

Aangepast vervoer

Een vervoerder brengt en haalt uw kind naar en van school als:

 • uw kind langer dan drie maanden door een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische beperking niet, of niet zelfstandig met de fiets of het openbaar vervoer naar school kan
 • een enkele reis naar of van school met het openbaar vervoer langer dan anderhalf uur is
 • uw kind niet met begeleiding de fiets of het openbaar vervoer kan gebruiken
 • u als ouder of verzorger zelf geen begeleiding naar school kan geven en er geen andere oplossing is, bijvoorbeeld:
  • u kunt uw werk niet doen (stuur een werkgeversverklaring mee)
  • u kunt uw opleiding niet volgen (stuur een inschrijfbewijs van de opleiding mee)
  • u bent alleenstaande ouder en u heeft nog een kind jonger dan 9 jaar die op hetzelfde tijdstip naar school moet worden gebracht
  • begeleiding kost u meer dan 4 uur tijd per dag
  • de begeleiding kan door een andere reden niet (stuur een verklaring mee van een deskundige)

Vergoeding openbaar vervoer of fiets 

U ontvangt een vergoeding op basis van de kosten van het openbaar vervoer of € 0,11 per kilometer als uw kind met de fiets reist.

Met begeleiding

Een volwassene die uw kind begeleidt ontvangt een vergoeding op basis van de kosten van het openbaar vervoer of € 0,11 per kilometer bij het reizen met de fiets.

 • uw kind is jonger dan 9 jaar en u kunt aantonen dat uw kind niet zelfstandig kan reizen
 • uw kind is ouder dan 9 jaar en kan door een beperking niet zelfstandig reizen

Eigen vervoer 

Ouders en verzorgers kunnen op aanvraag een of meer leerlingen zelf vervoeren of laten vervoeren. U krijgt dan een reiskostenvergoeding van € 0,23 per kilometer.

 • u krijgt een vergoeding voor maximaal één leerling, ook als u meerdere leerlingen vervoert
 • u krijgt geen vergoeding voor vervoer tussen de middag
 • u krijgt geen vergoeding als u uw kind laat vervoeren door een ouder of verzorger die hiervoor al een vergoeding ontvangt

Afstand tussen het woonadres en de school

 • Het woonadres van uw kind is in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam.
 • De afstand tussen het woonadres en de school moet minimaal 6 kilometer zijn. Bereken hiervoor de kortste route in de ANWB routeplanner.
 • Als uw kind een beperking heeft waardoor zelfstandig reizen met de fiets of openbaar vervoer naar school niet lukt, geldt de minimale afstand van 6 kilometer niet.
Speciale school

Wij gaan ervanuit dat u de dichtsbijzijnde school uitkiest. Als u voor een school kiest die verder dan andere beschikbare scholen ligt, kunt u leerlingenvervoer krijgen als:

 • de school het soort onderwijs geeft dat uw kind nodig heeft
 • de school rekening houdt met uw geloof of levensovertuiging

U betaalt niets als uw kind door een beperking vervoer nodig heeft en niet zelfstandig kan reizen. In andere situaties waarin uw kind naar het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs gaat, betaalt u vaak wel mee. Dat noemen we een eigen bijdrage.

Basisonderwijs (BO) en speciaal basisonderwijs (SBO)

 1. Uw bruto jaarinkomen 2022 was meer dan € 29.700
  • u krijgt geen vergoeding over de eerste 6 kilometer (dit is uw eigen bijdrage)
  • na 6 kilometer krijgt u een vergoeding die gelijk is aan de kosten van het openbaar vervoer

Basisonderwijs

 1. De kortste afstand tussen het woonadres en de school is meer dan 20 kilometer
  • uw vergoeding wordt verminderd met de hoogte van uw eigen bijdrage
  • of u betaalt een eigen bijdrage voor de kosten van het aangepast vervoer

Hoeveel uw eigen bijdrage is, hangt af van uw inkomen. 

Eigen bijdrage
totaal bruto jaarinkomen 2022 jaarlijkse eigen bijdrage
minder dan € 39.500 € 0 tot weinig
€ 39.500 tot € 46.500 € 220
€ 46.500 tot € 54.000 € 970
€ 54.000 tot € 60.500 € 1.795
€ 60.500 tot € 70.000 € 2.625
€ 70.000 tot € 76.000 € 3.520
€ 76.000 en voor elke € 5.000 erbij € 845
Totaal bruto jaarinkomen

Het totale bruto jaarinkomen is al uw inkomen en dat van uw eventuele partner bij elkaar opgeteld, zonder aftrek van de belasting. Download de inkomensverklaring 2022 in MijnBelastingdienst.

U heeft een brief (beschikking) ontvangen van Rogplus. Hierin staat het besluit op uw aanvraag. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken bij uw gemeente. 

Bespreek uw situatie eerst met Rogplus

Het kan voorkomen dat uw situatie niet volledig of voldoende duidelijk is omschreven in uw aanvraag. Als u denkt dat u wel aan de voorwaarden voldoet, neem dan eerst contact op met Rogplus. Wij denken graag met u mee. Ook over andere oplossingen dan leerlingenvervoer.

Bezwaar maken

Als u bezwaar wilt maken op het besluit, schrijft u een bezwaarschrift naar uw gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de verzenddatum van de beschikking. Uw aanvraag wordt hierna opnieuw beoordeeld. In uw brief naar de gemeente schrijft u in ieder geval:

 • uw naam en adres
 • uw telefoonnummer
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken
 • de reden waarom u bezwaar maakt
 • uw handtekening

Maassluis

Vlaardingen

Schiedam

Het kan zijn dat uw situatie niet aan de voorwaarden voldoet. Als u een laag inkomen heeft en kosten maakt voor het vervoer naar school voor uw kind die u niet kunt betalen, dan kunt u misschien bijzondere bijstand aanvragen bij Stroomopwaarts MVS.

 

Vraag of klacht?

Neem dan contact op met het team Leerlingenvervoer:

Als u een klacht heeft over de vervoerder, probeer die dan eerst samen met de vervoerder op te lossen. Als u er niet uitkomt, kunt u contact met ons opnemen. 

Leerlingenvervoer aanvragen schooljaar 2024/2025

Vanaf 2 april 2024 kunt u een aanvraag doen. Doe die zo snel mogelijk. En uiterlijk vóór 1 juni 2024. Dan kunnen wij alles op tijd voor u regelen. Zorg dat uw aanvraag compleet is met alle bijlagen. Op dit moment is het niet mogelijk om uw aanvraag digitaal te doen. 

Leerlingenvervoer aanvragen