Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Rogplus en jeugdhulp

Mevis is de jeugdhulp-organisatie van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Zij regelt de jeugdhulp in het wijkteam of bij een jeugdhulp-aanbieder. Rogplus heeft andere taken binnen de jeugdhulp. Die taken zijn administratie en bezwaren afhandelen. 

Jeugdhulp-taken van Rogplus

Als je een jeugdhulp-aanvraag hebt gedaan bij Mevis of hulp krijgt, kan het zijn dat je post ontvangt van Rogplus of contact met ons hebt. Dit zijn onze taken:

  • Beschikking opsturen. Je kan de beschikking altijd aanvragen met je ondersteuningsplan of via jouw jeugdprofessional.
  • Pgb starten, verlengen of stopzetten. Mevis geeft dit door aan Rogplus. Je krijgt dan zonder aanvraag een pgb-beschikking toegestuurd.
  • Bezwaar afhandelen. Je stuurt je bezwaar op naar Rogplus. Wij nemen die in behandeling. 

Klacht, bezwaar en beroep

Een klacht, bezwaar en beroep zijn verschillende dingen. We leggen uit wat je kan doen in jouw situatie. 

Klacht over Mevis

Als je ontevreden bent over het contact of een medewerker, dan kan je een klacht indienen bij Mevis. Komen jullie er samen niet uit? Dan kan je terecht bij de Kinderombudsman. Bekijk onderaan de pagina meer tips over hulp.

Bezwaar op jeugdhulp

Je kan bezwaar maken bij Rogplus als je het niet eens bent met de beslissing van Mevis op de jeugdhulp. Doe dit binnen 6 weken na de datum van de beslissing. Die staat in de beschikking. Vraag de beschikking op via Mevis als je die nog niet hebt. Rogplus stuurt u deze dan toe.

Wanneer kun je bezwaar maken?
  • Je bent het niet eens met het ondersteuningsplan en de beschikking die daarbij hoort. Hierop kun je bezwaar maken. Dit kan ook als je het later niet eens bent.
  • Je krijgt hulp van Mevis in het wijkteam. Je wilt graag hulp van een jeugdhulp-aanbieder, maar je krijgt die hulp niet. Je hebt dan een afwijzende beschikking gekregen. Hierop kun je bezwaar maken.

Het kan zijn dat je het (later) niet eens bent met de soort hulp die je krijgt van Mevis in het wijkteam. Neem dan contact op met je jeugdprofessional. Samen bespreek je welke stappen jullie kunnen nemen. Soms is een gesprek al genoeg om tot nieuwe afspraken te komen. Anders doe je een nieuwe aanvraag bij Mevis.

Voorbeeld bezwaarbrief downloaden

Het formulier kun je sturen naar:

Rogplus
Team Juridische Zaken
Postbus 234
3140 AE Maassluis

Bezwaar-proces
  1. Rogplus stuurt jouw bezwaar door naar een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Deze beoordeelt het bezwaar.
  2. Meestal nodigt de bezwaarschriftencommissie je uit voor een hoorzitting. Daar kun je jouw bezwaar in een gesprek uitleggen.
  3. De bezwaarschriftencommissie brengt advies uit aan Rogplus.
  4. Rogplus neemt een beslissing op je bezwaar en stuurt deze via de post naar je toe.

Beroep

Als je het niet eens bent met de beslissing op jouw bezwaar, dan kun je in beroep gaan bij de rechtbank.

Hulp en informatie

Advies- en klachtenbureau jeugdzorg (akj) – Jeugdstem vertrouwenspersonen

Kinder- en jongeren rechtswinkel - hulp voor kinderen en jongeren

Kinderombudsman – hulp bij een klacht

Mevis

Mevis is de jeugdhulp-organisatie van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Dit betekent dat als jij hulp nodig hebt, je als jongere, ouder of verzorger gesprekken hebt met een jeugdprofessional van Mevis in jouw wijkteam. Deze wordt jouw vaste contactpersoon. Samen kijk je welke hulp nodig is. Soms is hulp binnen het wijkteam van de jeugdprofessional voldoende. Zo niet, dan regelt jouw jeugdprofessional hulp van een jeugdhulp-aanbieder die aangesloten is bij Mevis.