Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Rogplus & Mevis

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben Mevis opgericht als zorgaanbieder voor de jeugdhulp MVS. Dit betekent dat je als jongere, (pleeg)ouder of verzorger gesprekken hebt met een medewerker van Mevis. En zij regelt hulp als deze nodig is. 

Rogplus voert het contractmanagement uit. Dit houdt in dat Rogplus de naleving van de gemaakte afspraken, tussen de gemeenten en Mevis, bewaakt. Net als de gewenste prestatie van Mevis: voldoet de kwaliteit van de hulp aan de gestelde eisen? 

Ik heb een klacht over Mevis

Ben je niet tevreden over hoe je geholpen bent? Bijvoorbeeld omdat je vindt dat je niet goed behandeld bent door een medewerker van Mevis. Dan kun je een klacht indienen bij Mevis. Bespreek je klacht of vul het klachtenformulier van Mevis in.

Ik ben het niet eens met de hulp van Mevis

Ben je het niet eens met de hulp die je krijgt aangeboden van Mevis? Dan kun je hierop bezwaar maken bij Rogplus.

Stappen bezwaar maken

  1. Beschikking opvragen: Je hebt een ondersteuningsplan gekregen van Mevis. Hierin staat hoe je de beschikking op kunt vragen. Je krijgt deze van Rogplus toegestuurd. Krijg je de hulp met een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan heb je al een beschikking ontvangen. Een beschikking is een brief waarin het besluit over welke hulp je krijgt staat beschreven.
  2. Bezwaarbrief sturen: In de beschikking staat een verzenddatum. Maak binnen zes weken na deze datum bezwaar aan door een brief met een kopie van de beschikking naar Rogplus te sturen.

Postadres

Rogplus
Team Juridische Zaken
Postbus 234
3140 AE Maassluis
 

  1. Rogplus stuurt jouw bezwaar door naar een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Deze beoordeelt het bezwaar.
  2. Meestal nodigt de bezwaarschriftencommissie je uit voor een hoorzitting. Daar kun je jouw bezwaar in een gesprek uitleggen.
  3. De bezwaarschriftencommissie brengt advies uit aan Rogplus.
  4. Rogplus neemt een beslissing en stuurt deze via de post naar je toe.
  5. Ben je het niet eens met de beslissing? Dan kun je in beroep gaan bij de rechtbank.

Voorbeeld bezwaarbrief downloaden