Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Meedoen in de Stad

De voorziening 'Meedoen in de Stad' is ondersteuning op maat. Dit houdt in dat de zorgaanbieders van Meedoen in de Stad, uw situatie breed bekijken. En ook meedenken over oplossingen buiten de Wmo. U kunt dan bijvoorbeeld een combinatie krijgen van verschillende soorten wmo-ondersteuningen, zoals hieronder beschreven. Met daarbij wat hulp van uw omgeving en/of andere vrijwilligersorganisaties. 

Dagbesteding

Lukt het niet om de dag zelfstandig door te brengen? Met dagbesteding blijft u actief en onder de mensen. Dagbesteding is ook bedoeld om de mantelzorger te ontlasten.

Bezigheden:

 • Bewegen
 • Samen koken en eten
 • Geheugentraining
 • Muziek maken en zingen
 • Creatieve activiteiten

Deelname en vervoer

U kunt maximaal 9 dagdelen (halve dagen) per week deelnemen aan de dagbesteding. U zorgt zelf voor het vervoer van en naar de dagbesteding. Als dit niet lukt, kan de aanbieder van de dagbesteding uw vervoer verzorgen. Dit gebeurt op verzoek van Rogplus.

Persoonlijke begeleiding

Deze begeleiding is voor cliënten met een psychische stoornis, psychosociaal probleem of verstandelijke beperking.

Ondersteuning bij u thuis

 • Plannen van huishoudelijke taken
 • Aanbrengen van structuur in een dag
 • Maken van een weekplanning
 • Leren om op tijd te komen
 • Leren om afspraken na te komen
 • Contact hebben met anderen

Persoonlijke verzorging

Als u hulp nodig heeft bij uw persoonlijke verzorging vanwege psychische of psychogeriatrische beperkingen, dan kunt u persoonlijke verzorging krijgen. Als u alleen lichamelijke beperkingen heeft, dan kunt u zich melden bij de thuiszorg voor een indicatie vanuit de ZVW (zorgverzekeringswet).

Logeren

Om de mantelzorger te ontzorgen, kan de persoon die zorg nodig heeft tijdelijk in een zorginstelling logeren. Neem eerst contact op met de zorgverzekeraar om de mogelijkheden te bespreken. Bespreek dit ook met naasten, misschien zijn er nog andere oplossingen.  

Beschikkingsbrief

Als u na een adviesgesprek ondersteuning krijgt vanuit de voorziening Meedoen in de Stad, krijgt u een beschikkingsbrief van ons. Hierin staat dat u ondersteuning vanuit Meedoen in de Stad krijgt. Hoe deze ondersteuning er precies uit zal zien, bespreekt u samen met de zorgaanbieder (s) van Meedoen in de Stad. 

Zorgaanbieder

ZorgSamen

ZorgSamen

Samenwerking tussen ASVZ, Directzorg, GGZ Delfland, Pameijer en Stoed. Wij geloven dat iedereen er toe doet.