Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Tegemoetkoming

2022

In Vlaardingen komen de tegemoetkomingen meerkosten bij langdurige indicatie en/of eigen risico te vervallen in 2022. In Maassluis en Schiedam zijn deze tegemoetkomingen wel aan te vragen vanaf 1 april 2022. Vanaf dat moment is ook het aanvraagformulier beschikbaar. 

2021

Let op: het is momenteel erg druk vanwege de vele aanvragen. De tijd van afhandeling is langer dan normaal. Als u niet direct iets hoort, is dat geen reden om u zorgen te maken. We zijn echt met uw aanvraag bezig.

Heeft u hoge zorgkosten en een laag inkomen gehad in 2021? Dan kunt u voor 1 juni 2022 een tegemoetkoming aanvragen. Binnen de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam gelden verschillende inkomensgrenzen. Als u in Maassluis woont, ontvangt u € 200,-. Als u in Vlaardingen of Schiedam woont, ontvangt u € 100,-. 

U komt alleen in aanmerking voor de tegemoetkoming als uw (gezamenlijk) inkomen binnen de inkomensgrens valt. Bij het aanvraagformulier moet u daarom bijlagen meesturen. Welke dat precies zijn, leest u in de Vraag en antwoord-rubriek hieronder. Als beide situaties voor u gelden, dan komt u in aanmerking voor voor tegemoetkoming 1 en 2. 

1. Tegemoetkoming meerkosten langdurige indicatie

Deze tegemoetkoming is voor cliënten met een Wmo-indicatie of een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) van minimaal 6 maanden in het jaar 2021.

2. Tegemoetkoming meerkosten eigen risico

Deze tegemoetkoming is voor inwoners die het eigen risico van de zorgverzekering helemaal verbruikt hebben in 2021. Vraag uw zorgverzekeraar om een overzicht.

Aanvragen

Vanaf 1 april 2021 kunt u de tegemoetkoming(en) aanvragen. U kunt de folder en aanvraagformulier ophalen bij uw wijkteam, bij Rogplus aan de balie of downloaden:

Vraag en antwoord

Maassluis en Vlaardingen

 • Alleenstaanden of alleenstaande ouder met kind(eren) onder 18 jaar
  • Leeftijd van 18-64 jaar: minder dan € 19.290,-
  • Leeftijd van 65+: minder dan € 17.152
 • Gezamenlijk huishouden
  • Leeftijd van 18-64 jaar: minder dan € 27.557
  • Leeftijd van 65+: minder dan € 23.608

Schiedam

 • Alleenstaanden of alleenstaande ouder met kind(eren) onder 18 jaar
  • Leeftijd van 18-64 jaar: minder dan € 17.806
  • Leeftijd van 65+: minder dan € 14.619
 • Gezamenlijk huishouden
  • Leeftijd van 18-64 jaar: minder dan € 25.437
  • Leeftijd van 65+: minder dan € 20.884

Het aanvraagformulier voor het jaar 2021 stuurt u naar ons op, met de volgende bijlagen:

 1. Een kopie van een bankafschrift waarop het IBAN-rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder zichtbaar is. U mag de financiële gegevens weglaten.
 2. Een inkomstenverklaring 2019 van u en uw (eventuele) fiscale partner/meerderjarige huisgenoten. Deze inkomensverklaring kunt u opvragen bij de Belastingdienst. Als u met meerdere volwassenen een gezamenlijk huishouden heeft, bijvoorbeeld met uw broer of zus, dan stuurt u ook hun inkomensverklaring mee. Dit hoeft u niet te doen over het inkomen van uw kinderen en/of ouders.
 3. Als u nog geen cliënt bent bij Rogplus, dan moet u een kopie van uw Wlz-indicatie meesturen. Dit is het besluit van het CIZ dat u zorg in een instelling nodig heeft.

 

De aanvraag over het jaar 2021 kunt u indienen tot 1 juni 2022.

Nee, een aanvraag is altijd persoonsgebonden. U moet dus per persoon een aanvraagformulier invullen.

De verwerkingstijd van uw aanvraag duurt 6 tot 8 weken na datum van ontvangst.

Let op: het is momenteel erg druk vanwege de vele aanvragen. De tijd van afhandeling is langer dan normaal. Als u niet direct iets hoort, is dat geen reden om u zorgen te maken. We zijn echt met uw aanvraag bezig.

U ontvangt van ons een beschikking waarin staat of uw aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. Een beschikking is een besluit. Als u bij uw aanvraagformulier niet alle bijlagen heeft meegestuurd, dan ontvangt u een brief waarin wij u om de ontbrekende bewijsstukken vragen.

Uw tegemoetkoming wordt binnen 4 weken nadat u de goedgekeurde beschikking heeft ontvangen uitbetaald.

Als u moeite heeft met het invullen van het aanvraagformulier, kunt u naar de Formulierenbrigade in uw gemeente gaan. Of neem contact op met Rogplus.