Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Tegemoetkoming

Bij hoge zorgkosten en een laag inkomen, kunt u een tegemoetkoming aanvragen. 

1. Tegemoetkoming meerkosten langdurige indicatie

Deze tegemoetkoming is voor cliënten met een Wmo-indicatie of een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) van minimaal zes maanden.

2. Tegemoetkoming meerkosten eigen risico

Deze tegemoetkoming is voor inwoners die het eigen risico (€ 385,-) van de zorgverzekering helemaal verbruikt hebben. Vraag uw zorgverzekeraar om een overzicht.

 

 

Bedrag per tegemoetkoming

Tegemoetkoming jaar 2021

Tegemoetkoming jaar 2022

Maassluis

€ 200,-

U kunt een aanvraag doen tót 1 juni 2022

U kunt vanaf 1 april 2022 tót 1 juni 2023 een aanvraag doen

Vlaardingen

€ 100,-

U kunt een aanvraag doen tót 1 juni 2022

Vlaardingen stopt met deze regeling in 2022. U kunt geen aanvraag doen.

Schiedam

€ 100,-

U kunt een aanvraag doen tót 1 juni 2022

U kunt vanaf 1 april 2022 tót 1 juni 2023 een aanvraag doen

Aanvragen

Of u de tegemoetkoming(en) kunt aanvragen, ligt aan uw inkomen. U kunt het aanvraagformulier hieronder downloaden. Of haal een formulier op bij uw wijkteam of Rogplus.

Vraag en antwoord

Maassluis en Vlaardingen

 • Alleenstaanden of alleenstaande ouder met kind(eren) onder 18 jaar
  • Van 18 jaar tot pensioenleeftijd: minder dan € 19.290,-
  • Na pensioenleeftijd: minder dan € 17.152,-
 • Gezamenlijk huishouden
  • Van 18 jaar tot pensioenleeftijd: minder dan € 27.557,-
  • Na pensioenleeftijd: minder dan € 23.608,-

Schiedam

 • Alleenstaanden of alleenstaande ouder met kind(eren) onder 18 jaar
  • Van 18 jaar tot pensioenleeftijd: minder dan € 17.806,-
  • Na pensioenleeftijd: minder dan € 14.619,-
 • Gezamenlijk huishouden
  • Van 18 jaar tot pensioenleeftijd: minder dan € 25.437,-
  • Na pensioenleeftijd: minder dan € 20.884,-

Maassluis

 • Alleenstaanden of alleenstaande ouder met kind(eren) onder 18 jaar
  • Leeftijd van 18 jaar tot pensioenleeftijd: minder dan € 19.814,-
  • Na pensioenleeftijd: minder dan € 17.152,-
 • Gezamenlijk huishouden
  • Leeftijd van 18 jaar tot pensioenleeftijd: minder dan € 28.305,-
  • Leeftijd van 65+: minder dan € 23.608,-

Vlaardingen

In de gemeente Vlaardingen wordt in 2022 de regeling Tegemoetkoming Meerkosten afgeschaft. U kunt geen aanvraag doen.

Schiedam

 • Alleenstaanden of alleenstaande ouder met kind(eren) onder 18 jaar
  • Leeftijd van 18 jaar tot pensioenleeftijd: minder dan € 18.290,-
  • Na pensioenleeftijd: minder dan € 15.016,-
 • Gezamenlijk huishouden
  • Leeftijd van 18-64 jaar: minder dan € 26.128,-
  • Na pensioenleeftijd: minder dan € 21.451,-

Het aanvraagformulier voor het jaar 2021 stuurt u naar ons op, met de volgende bijlagen:

 1. Een kopie van een bankafschrift waarop het IBAN-rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder zichtbaar is. U mag de financiële gegevens weglaten.
 2. Een inkomensverklaring 2019 van u en uw (eventuele) fiscale partner/meerderjarige huisgenoten. Deze inkomensverklaring kunt u opvragen bij de Belastingdienst. Als u met meerdere volwassenen een gezamenlijk huishouden heeft, bijvoorbeeld met uw broer of zus, dan stuurt u ook hun inkomensverklaring mee. Dit hoeft u niet te doen over het inkomen van uw kinderen en/of ouders.
 3. Als u nog geen cliënt bent bij Rogplus, dan moet u een kopie van uw Wlz-indicatie meesturen. Dit is het besluit van het CIZ dat u zorg in een instelling nodig heeft.

 

Nee, een aanvraag is altijd persoonsgebonden. U moet dus per persoon een aanvraagformulier invullen.

De verwerkingstijd van uw aanvraag duurt 6 tot 8 weken na datum van ontvangst.

U ontvangt van ons een beschikking waarin staat of uw aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. Een beschikking is een besluit. Als u bij uw aanvraagformulier niet alle bijlagen heeft meegestuurd, dan ontvangt u een brief waarin wij u om de ontbrekende bewijsstukken vragen.

Uw tegemoetkoming wordt binnen 4 weken nadat u de goedgekeurde beschikking heeft ontvangen uitbetaald.

Als u moeite heeft met het invullen van het aanvraagformulier, dan kunt u naar de Formulierenbrigade in uw gemeente gaan. Of neem contact op met Rogplus.

Vlaardingen stopt de regeling tegemoetkoming meerkosten

Misschien heeft u vorig jaar gebruik gemaakt van de regeling Tegemoetkoming meerkosten. Deze regeling is bedoeld voor mensen met...

Tegemoetkoming meerkosten niet automatisch verlengd

Inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die voor langere tijd een Wmo-indicatie of een indicatie voor langdurige zorg...