Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Niet tevreden?

Rogplus ziet u graag tevreden. Als we niet doen waarop u had gehoopt, dan horen we dat graag van u. Misschien bent u het niet eens met een besluit. Of komt u er niet uit met een medewerker van Rogplus. Dan kunt u dat altijd bij ons melden. We kijken graag samen met u naar een oplossing.

Klacht

Als u een klacht heeft over een medewerker van Rogplus, onze aanpak of die van een zorgaanbieder, dan bespreekt u deze eerst met de medewerker of zorgaanbieder waarover het gaat. Probeer samen tot een oplossing te komen.

Informele klacht

Als u er niet uitkomt, dan kunt u telefonisch, schriftelijk (per brief of e-mail) of aan de balie bij Rogplus een klacht doorgeven aan onze kwaliteitsmedewerkers. We bekijken of we u op een informele manier snel op weg kunnen helpen.

Formele klacht

Een formele klacht kunt u alleen schriftelijk (per brief) indienen, met uw handtekening eronder. Noem altijd uw naam, adres, over wie de klacht gaat en wat de reden van uw klacht is. Als u een officiële klacht indient, dan ontvangt u binnen zes weken een reactie. 

Rogplus
Team Kwaliteit
Postbus 234, 3140 AE Maassluis
kwaliteit@rogplus.nl

Ombudsman

Bent u niet tevreden met onze reactie? Neem dan contact op met de Ombudsman. De Ombudsman is altijd onafhankelijk en onpartijdig.

Nationale Ombudsman

Postbus 93122
2509 AC, Den Haag
0800 33 55 555

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit (beschikking) van Rogplus, dan kunt u officieel bezwaar aantekenen. Dit doet u zo:

  1. U heeft een brief ontvangen met het besluit van Rogplus. In deze brief staat een verzenddatum. Teken binnen zes weken na deze datum bezwaar aan door een brief naar Rogplus te sturen:

Rogplus
Team Juridische Zaken
Postbus 234
3140 AE Maassluis
 

  1. Rogplus stuurt uw bezwaar door naar een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Deze beoordeelt uw bezwaar.
  2. Meestal nodigt de bezwaarschriftencommissie u uit voor een hoorzitting. Daar kunt u uw bezwaar in een gesprek uitleggen.
  3. De commissie brengt advies uit aan Rogplus.
  4. Rogplus neemt een beslissing en stuurt u deze via de post toe.
  5. Bent u het na de bezwaarprocedure nog steeds niet eens met de beslissing van Rogplus? Dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

Voorbeeldbrief bezwaar downloaden

Jeugdhulp

Bent u ontevreden over de jeugdhulp? Dien dan een klacht in bij Mevis. 

Meer informatie over Mevis