Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Persoonsgebonden budget

Meestal ontvangt u onze zorg in natura (ZiN). Wij regelen dan de voorziening of ondersteuning voor u met onze zorgaanbieders. Kunnen onze zorgaanbieders u niet voldoende helpen? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kiest u zelf een geschikte zorgaanbieder uit. Rogplus controleert of deze voldoet aan de kwaliteitseisen. 

U regelt veel zelf

 • U kiest zelf een geschikte zorgverlener

 • U maakt zelf afspraken met de zorgverlener

 • U regelt uw pgb zaken in Mijn PGB via www.svb.nl 

 • U bent verantwoordelijk voor het bijhouden van uw uitgaven

 • U doet zelf de salarisadministratie. U kunt er voor kiezen dit door de SVB te laten doen.
   

Of iemand anders regelt het voor u

Wilt u dat iemand anders uw pgb-zaken voor u regelt? Dan kunt u iemand machtigen. Machtigen betekent dat u iemand toestemming geeft om bepaalde zaken voor u te regelen. U kunt dan ook zelf nog zaken regelen. Het kan zijn dat u al een wettelijke vertegenwoordiger heeft.

Vraag en antwoord

Wat is pgb fraude?

Voorbeelden van misbruik en fraude

Enkele voorbeelden van misbruik van pgb-houders of pgb-bureau’s:

 • In plaats van zorg verlenen: cliënt materiële zaken geven zoals een plasma-TV, een computer, een smartphone of een koelkast.
 • Afhankelijk van de hoogte van het budget, cliënt maandelijks contant geld geven. Geen zorgverlener inzetten.
 • Het totale budget onderling verdelen. Hierbij worden vaak percentages gehanteerd van 50-50, 60-40 of 70-30.
 • Er zijn ook gevallen bekend van mensen die met hun hoge pgb een nieuwe auto of een vakantiehuisje aanschaffen.
 • Dure zorg declareren en goedkope zorg inzetten.
 • Voor budgetbeheer 'schijnstichtingen' oprichten en de budgetten van de cliënten daar onder brengen
 • Inzetten van onbevoegd en onbekwaam personeel.
 • Minder uren zorg verlenen dan waar de cliënt recht op heeft.
 • Bankpasjes (en de bijhorende pincodes) van de cliënten afpakken en hele rekening plunderen. Via deze bankpasjes, die vaak gekoppeld zijn aan privé-rekeningen, krijgen ze ook inzage in privé-uitgaven van de cliënt.
 • Cliënten schuldbekentenissen laten ondertekenen, zodat ze niet weg kunnen gaan bij de organisatie. 
 • Cliënten dreigen met incassobureaus als ze weg willen gaan naar een andere organisatie.
 • In dienst nemen van familieleden van de budgethouders. Ongeacht of ze wel of niet bevoegd/bekwaam zijn.
 • Organiseren van snoepreisjes in binnenland en naar buitenland (bijvoorbeeld compleet verzorgde all-in vakanties naar verre bestemmingen).
 • Zelforganisaties geld schenken voor het ronselen van cliënten.
 • Budgetten slechts gedeeltelijk aanwenden voor zorg.
 • Het aanvragen en beheren van budget door een bureau die later ook nog de zorg levert (belangenverstrengeling).

 

Meld fraude, ook als u het niet zeker weet

Inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die professionele ondersteuning of hulpmiddelen nodig hebben, kunnen terecht bij hun gemeente. Het is belangrijk dat het geld wat hiervoor beschikbaar is, terecht komt bij mensen die het echt nodig hebben. Meld daarom altijd (een vermoeden van) pgb fraude.