Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Persoonsgebonden budget

Meestal ontvangt u onze zorg in natura (ZiN). Wij regelen dan de voorziening of ondersteuning voor u met onze zorgaanbieders. Kunnen onze zorgaanbieders u niet voldoende helpen? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kiest u zelf een geschikte zorgaanbieder uit. Rogplus controleert of deze voldoet aan de kwaliteitseisen. 

U regelt veel zelf

  • U kiest zelf een geschikte zorgverlener

  • U maakt zelf afspraken met de zorgverlener

  • U regelt uw pgb zaken in Mijn PGB via www.svb.nl 

  • U bent verantwoordelijk voor het bijhouden van uw uitgaven

  • U doet zelf de salarisadministratie. U kunt er voor kiezen dit door de SVB te laten doen.
     

Of iemand anders regelt het voor u

Wilt u dat iemand anders uw pgb-zaken voor u regelt? Dan kunt u iemand machtigen. Machtigen betekent dat u iemand toestemming geeft om bepaalde zaken voor u te regelen. U kunt dan ook zelf nog zaken regelen. Het kan zijn dat u al een wettelijke vertegenwoordiger heeft.

Vraag en antwoord

Wat is de Sociale Verzekeringsbank?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert uw pgb, betaalt uw zorgverlener en informeert de Belastingdienst. Uw budget staat dus op de rekening van de SVB, maar u beslist er zelf over. Dit heet ‘trekkingsrecht’. U maakt zelf afspraken met uw zorgverlener. Deze afspraken legt u vast in een zorgovereenkomst. Nadat deze is goedgekeurd door Rogplus en de SVB, betaalt de SVB uw zorgverlener(s).