Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Persoonsgebonden budget

Meestal ontvangt u onze zorg in natura (ZiN). Wij regelen dan de voorziening of ondersteuning voor u met onze zorgaanbieders. Kunnen onze zorgaanbieders u niet voldoende helpen? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kiest u zelf een geschikte zorgaanbieder uit. Rogplus controleert of deze voldoet aan de kwaliteitseisen. 

U regelt veel zelf

  • U kiest zelf een geschikte zorgverlener

  • U maakt zelf afspraken met de zorgverlener

  • U regelt uw pgb zaken in Mijn PGB via www.svb.nl 

  • U bent verantwoordelijk voor het bijhouden van uw uitgaven

  • U doet zelf de salarisadministratie. U kunt er voor kiezen dit door de SVB te laten doen.
     

Of iemand anders regelt het voor u

Wilt u dat iemand anders uw pgb-zaken voor u regelt? Dan kunt u iemand machtigen. Machtigen betekent dat u iemand toestemming geeft om bepaalde zaken voor u te regelen. U kunt dan ook zelf nog zaken regelen. Het kan zijn dat u al een wettelijke vertegenwoordiger heeft.

Vraag en antwoord

Wat moet ik doen als ik denk of weet dat iemand fraude pleegt met een pgb?

Om fraude tegen te gaan hebben we uw hulp nodig. Geef daarom aan ons door als u vermoedt dat iemand fraudeert. Dan kunnen wij dit onderzoeken en eventueel maatregelen nemen. 

Inwoners Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Telefoon
010 870 1111

E-mail
pgb@rogplus.nl

 
Privacy

Geef zoveel mogelijk gegevens over de persoon door zodat wij onderzoek kunnen doen. Wij gaan zorgvuldig om met meldingen en gegevens. Wij beschermen uw privacy, maar ook van diegene die u bij ons meldt. Daarom informeren wij u niet over de resultaten van een onderzoek.

 

Algemeen meldpunt pgb fraude

Buiten de MVS gemeenten kun u ook een vermoeden van fraude melden bij de SVB