Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Eigen bijdrage

Let op:

Vanaf 1 januari 2024 verandert de eigen bijdrage voor hulp of ondersteuning uit de Wmo van € 19 naar € 20,60 per maand.

Als u hulp vanuit de Wmo krijgt, betaalt u vaak een deel van de kosten zelf. Dit noemen we de 'eigen bijdrage'. Elke maand maakt u een vast geldbedrag over aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). 

U betaalt €20,60 per maand aan het CAK. Het maakt niet uit hoe hoog uw inkomen is of hoeveel hulp u krijgt.

CAK staat voor Centraal Administratie Kantoor en voert regelingen voor de overheid uit. Een van de regelingen is het berekenen en innen van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Zodra u hulp ontvangt geven wij dit door aan het CAK. Vanaf de eerstvolgende maand betaalt u de eigen bijdrage aan het CAK. Uw eerste rekening kan daarom 2 x € 20,60 zijn. 

Kunt u dit niet in een keer betalen? Lees hier wat u kunt doen.

Zorg of hulpmiddel

Eigen bijdrage

Huishoudelijke hulp (Schoon Huis) Ja
Woonvoorzieningen Ja
Dagbesteding Ja
Logeren in een zorginstelling Ja
Elektrische deuropener op uw voordeur Ja
Vlonder bij uw voordeur Ja
Scootmobiel Ja
Begeleiding Ja
Vervoer regiotaxi Nee
(elektrische) rolstoel Nee
elektrische deuropener bij een gezamenlijke toegang  Nee
vlonder bij een gezamenlijke toegang Nee
tegemoetkoming verhuiskosten Nee

 

Wij geven in onderstaande situaties aan het CAK door dat uw eigen bijdrage stopt. Dit noemen wij een stop-bericht. 

  • Als u geen hulp meer ontvangt vanuit de Wmo. Bijvoorbeeld door verhuizing, overlijden of schriftelijke opzegging. 
  • Wanneer u een voorziening heeft afbetaald via het abonnementstarief.
  • Wanneer u zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat ontvangen.

U kunt de eigen bijdrage niet tijdelijk stop zetten. Vergelijk dit met uw televisie abonnement: ook als u een maand geen televisie kijkt betaalt u toch de abonnementskosten.

Als u het hulpmiddel heeft afbetaald en verder geen andere hulp ontvangt vanuit de Wmo, geven wij dit door aan het CAK. Dit noemen wij een stop-bericht. 

De eigen bijdrage is €20,60 per maand per gezamenlijk huishouden. 

U bent getrouwd of heeft een partner. En minimaal één van u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 

In sommige gevallen kunt u dan bijzondere bijstand aanvragen bij Stroomopwaarts

Neem contact op met Rogplus. Als het inderdaad niet klopt dan hoeft u niet te betalen of krijgt u uw geld terug. 

U krijgt iedere maand een factuur van het CAK. Die kunt u zelf overmaken met internetbankieren of automatisch laten afschrijven. Lees hier meer informatie over betalen.

 

U vindt een overzicht in Mijn CAK. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD.

 

Wijzigingen geeft u door aan het CAK. Dit kan op verschillende manieren

 

Eigen bijdrage en beschermd wonen

Nieuws

Begrijp uw eigen bijdrage

Vanaf 1 januari 2024 is de eigen bijdrage voor Wmo-hulp iets gestegen. Van €19 naar €20,60 per maand. Veel mensen vragen zich af: ...

Eigen bijdrage Wmo stijgt in 2024

Heeft u een of meerdere voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? En betaalt u hiervoor een eigen...

Brief eigen bijdrage CAK: verlenging 2021

Eerder heeft u een brief ontvangen van het CAK over verlenging van uw eigen bijdrage in 2021. Ook in 2021 betaalt u een eigen...