Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Eigen bijdrage

Let op:

Vanaf 1 januari 2024 verandert de eigen bijdrage voor hulp of ondersteuning uit de Wmo van € 19 naar € 20,60 per maand.

Als u hulp vanuit de Wmo krijgt, betaalt u vaak een deel van de kosten zelf. Dit noemen we de 'eigen bijdrage'. Elke maand maakt u een vast geldbedrag over aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). 

In welke situatie hoeft u geen eigen bijdrage te betalen? 

U bent getrouwd of heeft een partner. En minimaal één van u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 

Eigen bijdrage en beschermd wonen

Nieuws

Begrijp uw eigen bijdrage

Vanaf 1 januari 2024 is de eigen bijdrage voor Wmo-hulp iets gestegen. Van €19 naar €20,60 per maand. Veel mensen vragen zich af: ...

Eigen bijdrage Wmo stijgt in 2024

Heeft u een of meerdere voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? En betaalt u hiervoor een eigen...

Brief eigen bijdrage CAK: verlenging 2021

Eerder heeft u een brief ontvangen van het CAK over verlenging van uw eigen bijdrage in 2021. Ook in 2021 betaalt u een eigen...