Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Eigen bijdrage

Als u hulp vanuit de Wmo krijgt, betaalt u vaak een deel van de kosten zelf. Dit noemen we de 'eigen bijdrage'. Elke maand maakt u een vast geldbedrag over aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). 

Wanneer stop ik met het betalen van de eigen bijdrage?

Wij geven in onderstaande situaties aan het CAK door dat uw eigen bijdrage stopt. Dit noemen wij een stop-bericht. 

  • Als u geen hulp meer ontvangt vanuit de Wmo. Bijvoorbeeld door verhuizing, overlijden of schriftelijke opzegging. 
  • Wanneer u een voorziening heeft afbetaald. Als uw voorziening € 456,- kost. Dan stopt u ná 24 maanden met betalen van de eigen bijdrage. Want 24 x €19,- = € 456,-.
  • Wanneer u zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat ontvangen.

Eigen bijdrage en beschermd wonen

Nieuws

Brief eigen bijdrage CAK: verlenging 2021

Eerder heeft u een brief ontvangen van het CAK over verlenging van uw eigen bijdrage in 2021. Ook in 2021 betaalt u een eigen...