Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Toezichthouder Wmo en Jeugdwet

Rogplus en de MVS-gemeenten vinden het belangrijk dat inwoners die gebruik maken van een pgb, dit op een verstandige en goede manier doen. Zij moeten op een correcte manier, passende zorg ontvangen. De toezichthouder Wmo en Jeugdwet ziet hierop toe door controle uit te voeren op het gebruik en de besteding van persoonsgebonden budgetten (pgb’s).

De functie is onderdeel van team kwaliteit en nazorg. Binnen dit team is al een Wmo-gespecialiseerde toezichthouder actief. De nieuwe toezichthouder heeft de Jeugdwet als specialisatie. Beide toezichthouders werken nauw samen en moeten elkaars werkzaamheden ondersteunen en over kunnen nemen.

De werkzaamheden vinden gedeeltelijk thuis en op kantoor plaats. Ons moderne kantoor is centraal gelegen in Maassluis. Met 95 medewerkers vinden wij het belangrijk, en gezellig, om elkaar ook nog steeds op kantoor te ontmoeten.

Wat ga je doen?

Samen met je collega houd je toezicht op de rechtmatige, effectieve en kwalitatief goede uitvoering van de Jeugdwet en Wmo. 

Voorkomen en signaleren

 • Je beoordeelt fraudesignalen en bepaalt welke handhavingsinstrumenten moeten worden ingezet;
 • Je voert zelfstandig (complexe) bestuursrechtelijke onderzoeken uit (‘recherchewerk’) met toepassing van toezichthoudende bevoegdheden volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
 • Je adviseert over de strafrechtelijke voortzetting van een bestuursrechtelijk onderzoek;
 • Je stelt rapportages op en zorgt voor de administratieve (digitale/juridische) verwerking.
 • Je onderhoudt contacten en overlegt met ketenpartners, onder andere met de SVB, Inlichtingenbureau, Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ), Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, VNG, GGD, Zorgkantoren, zorgverzekeraars, politie en sociale recherche.

Verrichten van onderzoek

 • Je controleert en onderzoekt preventief de rechtmatigheid, doelmatigheid en kwaliteit van ingezette pgb's door dossierstudie en veldonderzoek;
 • Je controleert en onderzoekt signalen van mogelijke fraude van ingezette pgb's door dossierstudie en veldonderzoek;
 • Je bewaakt de inhoud van zorgcontracten en neemt indien nodig actie richting cliënt en/of externe partij(en);
 • Je verricht huisbezoeken en doet controles bij cliënten en/of externe partijen (zorgaanbieders);
 • Je stelt onderzoeksrapporten op, stelt de aanvrager en/of aanbieder op de hoogte van de bevindingen en adviseert over het vervolgtraject;
 • Je licht bevindingen en aanbevelingen toe aan de directie en derden. Op basis van jouw bevindingen signaleer je knelpunten en adviseer je over beleid en uitvoering en over de inbedding hiervan in de organisatie;
 • Je adviseert en coacht collega's over het te nemen besluit, fraudebestrijding en het fraudealert maken van medewerkers.

Onze wensenlijst

 • Je hebt minimaal Hbo werk- en denkniveau: bij voorkeur een sociale of juridische opleiding en/of achtergrond.
 • Je beschikt over kennis van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en de aanpak landelijke zorgfraude.
 • Je hebt interesse in ontwikkelingen binnen het sociaal domein.
 • Je weet een oordeel te vormen door feiten en mogelijke handelswijzen tegen elkaar af te wegen.
 • Je beschikt over een sterke overtuigingskracht en uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Je hebt een uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Je hebt ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking en processen.
 • Je bent leergierig en wilt op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het vakgebied.
 • Je bent analytisch, gedreven, daadkrachtig, proactief, stressbestendig en alert op fraude.
 • Je hebt lef, staat stevig in je schoenen en je hebt een groot gevoel voor rechtvaardigheid.

Wat je terugkrijgt

Wij bieden je een functie met een semi-gemeentelijk dienstverband van een jaar, met mogelijkheid tot verlenging. Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring ontvang je een salaris van maximaal € 4.494,- bruto per maand (functieschaal 10) bij een volledige werkweek van 36 uur. Daar bovenop heb je een Individueel Keuzebudget van 17,05% van je brutosalaris.

Solliciteren

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Miranda van den Akker, teamleider Bedrijfsvoering, op telefoonnummer 010-870 11 11. Wil je graag solliciteren? Stuur dan voor 1 januari 2022 een motivatie en cv naar personeel@rogplus.nl. Gebruik als onderwerp ‘vacature toezichthouder Jeugdwet en Wmo’.

Houd hier rekening mee

 • De vacature wordt zowel intern als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid gaat de interne kandidaat voor.
 • Wij vragen je voor indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.