Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Senior Strategische Communicatieadviseur

Zoek jij als strategische communicatieprofessional/teamleider een nieuwe uitdaging met maatschappelijke impact? Heb jij een duidelijke visie op beleidsvoering en in- & externe communicatie in het sociaal domein en signaleer je daarbinnen ook de kansen, risico’s en mogelijkheden? Weet jij als geen ander in een politiek-bestuurlijke omgeving door te pakken naar een breed (in- en extern) gedragen communicatiestrategie? Om vervolgens de complexe inhoud van het werkveld te vertalen met je communicatieteam naar heldere boodschappen voor inwoners en stakeholders als gemeenten, zorggroepen, media en leveranciers? Dan zoeken we jou voor onze opdrachtgever Rogplus, dé uitvoeringsorganisatie van de Wmo en Jeugdwet in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam! 

Wat ga je doen?

In deze rol ga je Rogplus profileren op inhoudelijke thema’s van het sociaal domein. Je verwoordt waar de organisatie voor staat rond deze thema’s en ontwikkelt daarvoor een heldere communicatiestrategie. Je adviseert je bij in- en externe communicatie én begeleidt en ondersteunt communicatieprocessen, zodat de organisatie zo effectief en eenduidig mogelijk is vertegenwoordigd en wordt gepositioneerd, conform het gewenste imago. Duurzame relaties met de pers, stakeholders en samenwerkingspartners zijn daarbij uiteraard belangrijk. Je bent dé ambassadeur van Rogplus en hebt nauw contact met de MVS-gemeenten, binnen een uitdagend speelveld met politieke gevoeligheden. Samen met het team Communicatie en Beleidsadvisering (5 fte), waaraan je leiding geeft, richt je het werk in en positioneer je het team als een inhoudelijk sterk team binnen Rogplus.

Jij bent:
 • Verantwoordelijk voor het (strategisch) communicatiebeleid, van nieuwe ontwikkelingen/communicatietools tot aan verbeteringen in de communicatie met in- en externe doelgroepen. Samen met je team draag je ook zorg voor het adviseren, meedenken en het uitvoeren van de participatiestrategie;
 • Inhoudelijk sparringpartner voor de Beleidsadviseur/Accounthouder met betrekking tot voorlichting, informatievoorziening, PR en representatie en voor directie en MT over de (realisatie van) communicatiedoelstellingen;
 • Implementeert het opgestelde communicatie(jaar)plan, neemt de regie op de uitvoering en draagt zorg voor een lange termijn strategie. De voortgang hiervan bewaak je, waarbij je stuurt op output en aan de Adjunct-Directeur rapporteert over de voortgang en resultaten;
 • Bestaande communicatiemiddelen door ontwikkelen zodat ze (blijven) passen bij de organisatie, cultuur, boodschap en visie op communicatie. Dit houdt o.a. in het initiëren, schrijven en redigeren van teksten voor communicatiekanalen, passend bij de communicatiedoelstellingen;
 • Neemt de regie bij vraagstukken en knelpunten op het gebied van communicatie en beleidsadvisering binnen en buiten de organisatie, en zorgen voor afstemming tussen alle betrokkenen. Je stimuleert samenwerking tussen de verschillende afdeling en het netwerk waar Rogplus deel van uitmaakt;
 • Ondersteunt en coacht als operationeel leidinggevende je team wat betreft kennis, vaardigheden en projectmanagement. Je helpt ze daarbij naar een zo hoog mogelijk niveau van taakvolwassenheid en creëert een open, veilig en plezierig werkklimaat. Het voeren van beoordelings- en jaargesprekken als de wekelijkse werkvoortgangsgesprekken horen hier uiteraard bij.

Wij zoeken een Strategische Communicatieadviseur met..  

 • WO-opleiding in de richting van communicatie, media, commerciële economie of organisatie-/bedrijfskunde;
 • Minimaal 8 jaar ervaring als communicatieadviseur/manager (waarvan ten minste 2 jaar als senior), bij voorkeur op het gebied van zorg- en/of overheidscommunicatie;
 • Aantoonbare kennis van het sociale domein, jeugdwet en de wet ‘maatschappelijke ondersteuning’. Je bent daarnaast op de hoogte van onderwerpen en thema's die spelen in het werkveld van Rogplus;
 • Aantoonbare ervaring als operationeel leidinggevende waarbij je in staat bent gebleken (op maat) coaching en sturing te geven aan medewerkers, en deze voortgang vast te leggen in jaar- en beoordelingsgesprekken als ook wekelijkse werkvoortgangsgesprekken;
 • Een gunfactor en uitstekende communicatieve vaardigheden waarmee je vertrouwen wekt bij gesprekspartners, of het nu gaat om een directielid, beleidsadviseur, persrelatie of belangenorganisatie. Dit voer je door om een (sterk) netwerk met stakeholders uit te bouwen. Je stelt kritische vragen maar weet ook snel een praktische vertaling te maken;
 • Uitstekende zelfreflectie: je onderkent de invloed en gevolgen van jouw beslissingen en activiteiten op andere onderdelen binnen de organisatie. Daarnaast beschik je over een scherp analytisch vermogen;  
En je herkent je in de volgende omschrijving:
 • Je beschikt over het vermogen om je omgevingsbewust, organisatiesensitief en servicegericht op te stellen, terwijl je tegelijkertijd die stevige sparringpartner bent;
 • Prioriteiten stellen gaat je eenvoudig af, net als het afgeven van een juiste timing en het vormen van een eigen mening;
 • Je bent stressbestendig, flexibel en beschikt over een hands-on mentaliteit;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden zijn jou toevertrouwd, zowel mondeling als schriftelijk, je beschikt over creatieve ideeën en een vlotte pen;
 • Op een zorgvuldige manier kom je snel to-the-point, waarbij je besluitvaardig handelt en accuraat werkt;
 • Je bent analytische scherp, snel van begrip en in staat makkelijk te schakelen op alle niveaus;
 • Je signaleert ontwikkelingen en trends op het gebied van communicatie en vertaalt deze in concrete interne en externe acties;
 • Uitstekende beheersing van zowel Nederlands als Engels (mondeling/ schriftelijk).  

Wie zijn wij? 

Rogplus is in 1994 werd opgericht door de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. De drie MVS gemeenten gaven Rogplus opdracht om de toenmalige Wet Voorziening Gehandicapten (WVG)  uit te voeren. De oorspronkelijke naam was: Regionale Organisatie Gehandicaptenvoorzieningen (R.O.G). In 2006 werd bij de overheveling van de huishoudelijke hulp naar de gemeenten het woordje ROG behouden, vanwege de naamsbekendheid. Wel werd de naam aangevuld met ‘plus’.  De taken waren immers uitgebreid. In 2021 werd ROGplus, waarin de oorspronkelijke afkorting nog duidelijk zichtbaar was, veranderd in Rogplus. Dit jaar komen daar ook de taken vanuit de Jeugdwet bij.  

Rogplus is een snelgroeiende en hecht samenwerkende uitvoeringsorganisatie. Met zo’n 100 collega’s zorg jij ervoor dat iedere inwoner van Maassluis, Vlaardingen of Schiedam mee kan (blijven) doen in de samenleving. En (langer) zelfstandig kan wonen. Want ook met een beperking of ziekte kunnen mensen hun zelfstandigheid behouden. Of weer terugkrijgen.

Het team Communicatie & Beleidsadvisering (5 fte) wordt ontwikkeld en komt te bestaan uit drie adviseurs Communicatie & Clientparticipatie, een Beleidsadviseur/Accounthouder en deze nieuwe functie van Strategische Communicatieadviseur en teamleider. Dit betekent dat aan dit proces nog richting gegeven kan worden. Je geeft dagelijks operationeel leiding aan deze collega’s en bent lid van het MT. Met hen en met alle andere teamleiders en overige collega’s van de organisatie werk je intensief samen. Je rapporteert aan de Adjunct-directeur.

Dit kan je verwachten

 • Een nieuwe en afwisselende functie, die jezelf vorm kunt geven, binnen een maatschappelijk betrokken organisatie met een sociaal hart. Je maakt onderdeel uit van een ambitieus en professioneel team met gedreven collega’s;
 • Jaarcontract met uitzicht op vaste aanstelling; met een passend salaris bij je ervaring. Voorkeur gaat uit naar 36 uur per week (32 uur is bespreekbaar); daarbij een IKB budget van 17,05% (individueel keuzebudget) bestaande uit 8% vakantietoeslag, 6,75% eindejaarsuitkering, 1,5% levensloopbijdrage en 0,8% bovenwettelijke verlofuren;
 • Je hebt recht op 187,2 vakantie-uren per kalenderjaar bij een fulltime dienstverband (36 uur), waarvan 144 wettelijke vakantie-uren en 43,2 bovenwettelijke vakantie-uren;
 • Vitaliteitsplan: zo is er een vitaliteitswerkgroep die diverse initiatieven organiseert voor de medewerkers. Je kan dan denken aan inspiratiebijeenkomsten, sportactiviteiten, structureel gezonde soepen en fruit (gratis), samen gezond koken, lunchwandelingen en stoelmassage (tegen kleine vergoeding);
 • Mogelijkheid tot hybride werken (max. 50% van je werktijd), een thuiswerkvergoeding en een driejaarlijks thuiswerkbudget om een ergonomische werkplek te creëren;
 • Rogplus heeft geen reiskostenregeling (woon-werk) maar het is wel mogelijk om je reiskosten via het IKB uit te ruilen. Je betaalt dan minder belasting over een deel van je IKB budget. Hierdoor houd je netto meer geld over;
 • Een leeftijdsbewust personeelsbeleid: alle medewerkers kunnen in elke leeftijdsfase een waardevolle bijdrage leveren aan de bedrijfsresultaten. Duurzame inzetbaarheid staat daarbij centraal: zo lang mogelijk gezond, productief en met plezier kunnen blijven werken. Met een goede balans tussen werk en privé. Leeftijdsbewust personeelsbeleid is per definitie maatwerk en is niet alleen bedoeld voor oudere werknemers;
 • Rogplus staat voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen. De organisatie handelt vanuit de gedachte dat ieder mens ertoe doet. En gelooft dat een gevoel van eigenwaarde essentieel is voor een prettig leven. De balans tussen de expertise en persoonlijke benadering van de medewerkers resulteert in deskundig maatwerk. Met oog voor de omgevingsfactoren die invloed hebben op de situatie van de cliënt.

Hoe solliciteren?

Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan je motivatie en cv naar Babbage