Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Tegemoetkoming meerkosten 2018-2021

Inwoners van Maassluis, Vlaardingen* en Schiedam kunnen een tegemoetkoming meerkosten aanvragen als zij hoge zorgkosten hebben en een laag inkomen. Tussen 2018 en september 2022 hebben wij verkeerde inkomensgrenzen voor mensen met de pensioenleeftijd gebruikt. De inkomensgrenzen zijn aangepast.

*Vlaardingen heeft de regeling in 2022 afgeschaft.

Kijk hier of u mogelijk een tegemoetkoming krijgt

Wilt u een tegemoetkoming meerkosten voor het jaar 2021 aanvragen?

Vraag & antwoord

Inkomensgrenzen pensioenleeftijd

 

 • * in 2021 veranderde de drie gemeenten de bedragen van de tegemoetkomingen en de inkomensgrenzen. Van 2018 t/m 2020 waren deze bij de drie gemeenten hetzelfde.
 • ** Woonde u een gedeelte van het jaar alleen en een gedeelte samen? Dan berekenen wij uw gezamenlijk bruto inkomen. Neem contact met ons op.
 • *** Ieder jaar wordt de wettelijke pensioenleeftijd aangepast. Of u de pensioenleeftijd had bereikt, verschilt daarom per jaar.

Let op

Wij kijken naar uw inkomen van twee jaar eerder, dan het jaar waarover u een aanvraag doet. Bijvoorbeeld: u vraagt een tegemoetkoming voor 2018 aan. Dan hebben wij uw inkomensverklaring uit 2016 nodig.

 

2018  

2019  

2020 

2021*

Alleenstaand, maximale bruto inkomensgrenzen**

€ 17.824 € 18.296 € 18.633 Maassluis en Vlaardingen Schiedam
€ 19.117 € 17.646

Gehuwd/samenwonend, maximale bruto inkomensgrenzen**

€ 25.462 € 26.137 € 26.618 € 27.309 € 25.208

Bedrag per tegemoetkoming, per jaar

€ 200,- € 200,- € 200,- Maassluis Vlaardingen en Schiedam
€ 200,- € 100,-

Pensioenleeftijd***

U bent geboren voor 1 oktober 1950 U bent geboren voor 1 april 1951 U bent geboren voor 1 januari 1952

U bent geboren voor 1 oktober 1952

 

 

U kunt maximaal twee tegemoetkomingen krijgen

 1. U heeft uw eigen risico van de zorgverzekering in een jaar volledig verbruikt
 2. U heeft minimaal 6 maanden in een jaar hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wm) of de Wet langdurige zorg (Wlz) gekregen.

Afhankelijk van het jaar en uw woonplaats krijgt u € 200,- of € 100,- per tegemoetkoming, per jaar. 

U kunt deze aanvragen bij het contactteam tegemoetkoming meerkosten 2018-2021 van Rogplus. Dit kan telefonisch of bij ons op locatie.  

Wij helpen u hierbij. U kunt de aanvraag via de telefoon doen of bij ons op kantoor. U krijgt daarna een brief thuisgestuurd, die u alleen hoeft te ondertekenen. Samen met de gevraagde bewijsdocumenten stuurt u deze terug aan ons.

Nee, dit kan alleen bij Rogplus.

Voor de aanvraag hoeft u nog geen bewijsdocumenten mee te nemen. U mag dit wel doen. Wij kunnen uw aanvraag sneller afronden als u alle bewijsdocumenten kunt laten zien.

 • Een kopie van uw bankafschrift waarop het IBAN-rekeningnummer en uw naam staat. U mag de financiële gegevens weglaten.
 • Een inkomensverklaring van u en uw eventuele partner/meerderjarige huisgenoten.
 • Een kopie van uw Wmo of Wlz indicatie en/of
 • Een kopie van bewijs dat u uw eigen risico volledig heeft verbruikt.

Weet u niet zeker over welke jaren u bewijsdocumenten moet laten zien? Neem dan contact met ons op. 

Nee, het contactteam van Rogplus is samengesteld om u te helpen bij uw aanvraag over 2018 t/m 2021. De tegemoetkoming meerkosten 2022 kunt u aanvragen met het aanvraagformulier 2022. U kunt deze ook bij ons opvragen, dan sturen wij het naar u toe.

Nee, Rogplus heeft een team samengesteld om u te helpen bij uw aanvraag. Wij hebben alleen een kantoor in Maassluis. Kunt u niet langskomen? U kunt uw aanvraag via de telefoon doen.

Als u een regiotaxi pas heeft, kunt u een rit inplannen bij Noot. U kunt ook gebruik maken van Argos Zorgmobiel. Laat u ons even weten wanneer u langskomt? Dan maken we alvast tijd voor u vrij. 

Nee, wij helpen u graag met de aanvraag via de telefoon of bij ons op kantoor. De gevraagde bewijsdocumenten met ondertekende brief mag u daarna wel in een e-mail aan ons terugsturen op contactteam@rogplus.nl.

Na uw aanvraag vertelt onze medewerker u welke bewijsdocumenten nodig zijn. 

Inkomensverklaring*

van u en uw eventuele partner/volwassen huisgenoten.

 • Log in op mijnbelastingdienst  met uw DigiD en download uw inkomensverklaring 
 • of bel gratis naar de belastingtelefoon op 0800 - 0543 en vraag uw inkomensverklaring op.

*Wij kijken naar uw inkomen van twee jaar eerder, dan het jaar waarover u een aanvraag doet. Bijvoorbeeld: u vraagt een tegemoetkoming voor 2018 aan. Dan hebben wij uw inkomensverklaring uit 2016 nodig.

Langdurige indicatie Wmo/Wlz

 • Stuur een kopie van uw beschikking Wmo of Wlz. Dit is de brief waarin staat wanneer u welke zorg kreeg.

Eigen risico

 • Log in bij uw zorgverzekering. Via de website of een app. Hier vindt u vaak een overzicht van uw gebruikte zorg per jaar. Download het overzicht waarop te zien is dat u uw eigen risico heeft verbruikt. Of maak een screenshot.
 • Of bel naar uw zorgverzekering om een overzicht op te vragen.

Kopie bankafschrift

 • Log in bij uw bank via de website of app. U kunt hier een afschrift downloaden. U mag de financiele gegevens weglaten. Het is belangrijk dat uw rekeningnummer en naam op de kopie staan. 
 • Of bel naar uw bank om te vragen naar een kopie afschrift. 

Ja, dat mag.

Let op

Wij kijken naar uw inkomen van twee jaar eerder, dan het jaar waarover u een aanvraag doet. Bijvoorbeeld: u vraagt een tegemoetkoming voor 2018 aan. Dan hebben wij uw inkomensverklaring uit 2016 nodig.

Binnen vier weken na de datum van de brief, maken wij de tegemoetkoming aan u over.

Wij hebben uw eerdere aanvraag nagekeken. Toen deze is afgewezen, viel uw inkomen niet binnen de inkomensgrenzen. De inkomensgrenzen zijn aangepast, nadat er een fout is ontdekt in de berekening. Op basis van de nieuwe inkomensgrenzen, krijgt u alsnog een tegemoetkoming. Twijfelt u of dit klopt? Bel naar ons contactteam of kom bij ons langs.  

Als u geen brief in oktober 2022 heeft ontvangen, kan dat betekenen dat u om een andere reden dan uw inkomen, geen recht heeft op de tegemoetkoming. 

Ja, als u in 2018 t/m 2021 langer dan 6 maanden in Vlaardingen woonde, kunt u de tegemoetkoming aanvragen.

Ja, als u in 2018 t/m 2021 langer dan 6 maanden in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam woonde, kunt u de tegemoetkoming aanvragen.

Ja, u mag de tegemoetkomingen over 2018 t/m 2021 aanvragen namens uw overleden partner.

Nee, de tegemoetkoming wordt niet als inkomen gezien en heeft om die reden geen invloed op toeslagen zoals huur- en zorgtoeslag.

Nee, de tegemoetkoming wordt niet als inkomen gezien door de belastingdienst.

Contact

Het contactteam is bereikbaar op de donderdag. 

Telefoon

06 57 64 85 40

E-mail

contactteam@rogplus.nl

Openingstijden

werkdagen tussen 08.30 en 14.00 uur

Bezoekadres

Westlandseweg 1, Maassluis
U kunt alleen op de donderdag langskomen

Contactformulier

Loading

Nieuwsbericht tegemoetkoming meerkosten 2018-2021

Tegemoetkoming meerkosten 2023: wat verandert er?

Vanaf 1 april kunnen inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de tegemoetkomingen meerkosten 2023 aanvragen. Vlaardingen...