Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Stroomopwaarts

Nicole van der Wekken is directeur van Stroomopwaarts

Haar organisatie concentreert zich binnen de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam op mensen met een tijdelijk en/of laag inkomen: ondersteuning, begeleiding, hulp.

1.''Armoede is langzamerhand de grootste vijand

Het streven naar positieve gezondheid komt erdoor in het gedrang. We moeten die bedreigingen in kaart brengen en een gezamenlijk antwoord vinden. Samen zoeken naar een sluitend verhaal vraagt om lef. Ik heb daar vertrouwen in.''

2.''Samenwerkingskansen liggen voor het oprapen

Schulden voorkomen of wegwerken, passend werk regelen, taaldrempels slopen, ziektekosten bestrijden, wijkverbetering, goede dagbesteding... Genoeg onderwerpen, initiatieven en projecten om de tanden in te zetten.''

3.''Hoe concreter, hoe beter!

Er bestaat al van alles, maar hoe komen we tot een voor alles en iedereen omvattende aanpak. Daarover moeten onze gesprekken ook gaan. Over verdiepen en versterken. Hoe gaan we onze gemeenschappelijke doelen sneller en beter bereiken?''

4.''Kansen zijn er om te verzilveren

De managementteams mogen best wat vaker bij elkaar komen om zich daarover te buigen en praktische zaken te regelen. De informatie, de toegang tot hulp, de begeleiding bij een wirwar van problemen.''

5.''Het kan voor de mensen makkelijker

Ze weten soms niet waar ze moeten aankloppen. Bovendien hangen allerlei problemen samen. Waarom niet een meer praktische samenwerking verkennen; één telefoonnummer of een gemeenschappelijk cliëntenpanel?''

6.''Durf vooruit te kijken

De politiek heeft, misschien ook wel begrijpelijk, een horizon van een paar jaar. Dat we elkaar vinden in allerlei gelegenheidsinititiatieven is goed, maar niet genoeg. Graag plannen en ideeën voor woonwijken voor nu én over twintig jaar.''