Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Stoed

Lisette van den Heuvel, voorzitter van de raad van bestuur Stoed

Haar organisatie biedt begeleiding en ondersteuning voor mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid: wonen, meedoen en ontmoeten.

1.''Vragen stellen houd je scherp

Dat is ook de basis voor een goed gesprek en voor samenwerking. Kunnen we niet veel meer samen bedenken, ontwikkelen, vormgeven, gebruiken en daar onze afspraken op laten stoelen? Co-creatie leidt automatisch tot meer draagvlak.''

2.''Graag passende maatstaven

Ook wij werken aan Positieve Gezondheid, maar schoeien we dat op dezelfde leest? Als organisaties verschillende normen hanteren, wordt het moeilijk om een sluitende verantwoording te krijgen. Dus er is, denk ik, nog wel werk aan de winkel.''

3.''Waar worden cliënten blij van?

Uiteindelijk draait het daar om. Hoe nemen we hen mee in de volgende stap van hun leven? Hebben we de impact van beleid op de uitvoering goed op ons netvlies staan? Dat is belangrijker dan strategische bespiegelingen.''

4.''We zijn schakels in een keten

We moeten samen optrekken, zodat de samenleving veilig blijft; voor cliënten en medewerkers. Dat geldt zeker als situaties uit de hand dreigen te lopen. Dan moeten organisaties de handen ineenslaan en niet alleen naar hun eigen tuintje kijken.''

5.''Kwetsbaarheid komt soms onverwacht

Je bent als mens op het ene moment kwetsbaarder dan op het andere. Daar moeten we met z’n allen goed op zijn voorbereid. En voor sommige mensen is zelfredzaamheid gewoon niet weggelegd. Daar genuanceerd naar kijken helpt.''

6.''Niet altijd het wiel willen uitvinden

Dat is een opdracht aan ons allen. Er is al veel ontwikkeld, maar misschien hebben we er verschillende etiketten opgeplakt. Het gaat niet om de naam of titel van een activiteit, maar of die passend is en werkt voor de doelgroep.''