Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Samenwerkende gemeenten

Margriet de Zoete, clustermanager Inwoners en Veiligheid

Namens Schiedam, Vlaardingen en Maassluis is ze contactpersoon voor Rogplus.

1.''De ogen en oren openhouden

De bewegingen en geluiden uit de praktijk mogen best wat bepalender zijn. Wetten, regels en kaders zijn belangrijk, maar we moeten blijven kijken hoe die uitpakken. Het kan nooit de bedoeling zijn dat mensen onnodig in de knel komen, uitzichtloos raken.''

2.''Er is speelruimte nodig

Mensen en problemen passen niet precies in hokjes. Dat kan leiden tot spanningen in de uitvoering. Tegenstrijdigheden werken soms als rem. Terwijl behoeften bij burgers groot lijken. We mogen elkaar voortdurend de vraag stellen of we budgetten voldoende benutten.''

3.''Blijven leren is belangrijk

En de praktijk is een goede leermeester. Dus moeten we samen de beste oplossingen zoeken aan de hand van concrete voorbeelden. Durven medewerkers die aan te reiken? Kunnen ze omgaan met de spanning tussen regels, kosten, behoeften en benodigdheden?''

4.''Natuurlijk is de financiële polsstok niet eindeloos

Soms kun je oplossing X inzetten, maar Y zou wel eens net zo goed of beter kunnen zijn. En nog goedkoper ook. Op de cliëntsituatie toegesneden maatwerk dus. Met vertrouwen in de uitvoering kom je een heel eind.''

5.''Ga uit van hulpvraag en de behoeften van de burgers

En deze hebben we van 0 tot 100-plus. Zo’n knip bijvoorbeeld bij 18 -/+ is eigenlijk een onding. Het gaat erom dat iemand zich gehoord, gezien en begrepen voelt. Dat verdient een compliment en het beleidsplan verwoordt dat mooi.''

6.''Voorkom stress bij cliënten

Mooi dat het de bedoeling is om brieven in gewone mensentaal te schrijven. Maar bij voorkeur ook zonder allerlei juridisch voorbehoud. Dus geen nadruk op tijdelijkheid van een voorziening als je ziet aankomen dat langdurige ondersteuning nodig is.''