Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Nieuws

Simpel Switchen

donderdag 21 oktober 2021
Ondertekening Simpel Switchen

Iedereen heeft recht op passend werk. En iedereen zou de kans moeten krijgen om de eigen talenten te ontwikkelen. Met die insteek ondertekenden Stroomopwaarts MVS, Rogplus, Zorg Samen MVS en UWV op maandag 11 oktober op het Werkplein in Vlaardingen de samenwerkingsovereenkomst Simpel Switchen. De partijen bundelen de krachten om de overstap van dagopvang naar het Werkleerbedrijf en andersom te versoepelen.

Lees hieronder verder

Soms wordt het werk binnen het Werkleerbedrijf te zwaar en levert het te veel stress op. Aan de andere kant zijn er mensen in de dagopvang die zich graag verder ontwikkelen. De samenwerkingsovereenkomst zorgt ervoor dat mensen simpel kunnen switchen, zonder langdurige procedures. Uiteindelijk gaat het erom dat iedereen gelukkig wordt in de nieuwe werkomgeving.

Soepele overgang

Mensen uit de dagopvang die overstappen naar Stroomopwaarts, kunnen wennen op de afdeling Handmatig Verpakken 01 in Vlaardingen. De werkdruk is hier nog niet zo hoog, zodat de overgang geleidelijk gaat. Ze werken op proef om te zien of ze het werk binnen het Werkleerbedrijf aankunnen. Samen met de dagopvang zorgt Stroomopwaarts voor een soepele overgang. Medewerkers binnen Stroomopwaarts waarvoor het werk te zwaar wordt,kunnen uitstromen naar de dagopvang. Het UWV bepaalt of dat ook echt gebeurt. Voordat iemand definitief overgaat naar de dagopvang, loopt iemand eerst stage. Iedere kandidaat wordt zorgvuldig begeleid.

Sneller, beter en efficiënter

Simpel Switchen is een landelijk project dat ervoor moet zorgen dat de schotten tussen dagopvang en Werkleerbedrijf worden opgeheven. Wet- en regelgeving zorgen voor ingewikkelde procedures, waardoor het lang duurt voordat mensen kunnen switchen. De samenwerkingsovereenkomst moet ervoor zorgen dat dit binnen Vlaardingen, Maassluis en Schiedam sneller, beter en efficiënter kan. De vier samenwerkende partijen zien het als hun gezamenlijke missie dat mensen zich naar vermogen kunnen ontwikkelen. Zij stellen de leefwereld en talenten van de mensen centraal en doen samen wat nodig is om iedereen een zinvolle invulling van de dag te bieden.

Op de foto van links naar rechts: Nicole van der Wekken, Directeur Stroomopwaarts, Eric van der Westerlaken, projectleider Stroomopwaarts, Christel de Witte, district manager SMZ UWV Rijnmond, Bart de Leede, wethouder Vlaardingen, Lisette van den Heuvel, Bestuurslid combinatie Zorgsamen MVS, Anton van Genabeek, directeur Rogplus.

Fotograaf: Louis Haagman