Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Nieuws

Nieuwe gezichten in het bestuur van Rogplus

vrijdag 8 juli 2022
Rogplus

Rogplus heeft een nieuw bestuur. Donderdag 7 juli heeft het Algemeen Bestuur uit haar midden drie leden gekozen die vanaf heden zitting hebben in het Dagelijks Bestuur. Het voorzitterschap, zo is afgesproken, rouleert jaarlijks, te beginnen met mevrouw C. Bronsveld namens de gemeente Maassluis. De overige twee leden van het Dagelijks Bestuur zijn mevrouw J. Silos namens de gemeente Vlaardingen en de heer D. Ergin namens de gemeente Schiedam. Ook heeft het bestuur afscheid genomen van mevrouw P. van Aaken. Zij was de afgelopen acht jaar lid van het bestuur. De voorzitter, mevrouw C. Bronsveld heeft haar hartelijk bedankt voor haar betrokkenheid  en inzet, waarbij met name haar bijzondere belangstelling voor de medewerkers van Rogplus in het oog viel.

Lees hieronder verder

Alle leden van het Algemeen Bestuur zijn afkomstig uit de bestuurscolleges van een van de drie gemeenten; Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, voor wiens inwoners Rogplus werkt. Na de gemeenteraadsverkiezingen in dit voorjaar hebben in elke gemeente coalitieonderhandelingen plaatsgevonden en zijn er nieuwe Colleges van Burgemeester en Wethouders gevormd. Logischerwijs volgt daaruit ook een nieuwe samenstelling van de bestuurlijke afvaardiging van elke gemeente in het Algemeen Bestuur van Rogplus.

Vanuit Maassluis nemen zitting in het Algemeen Bestuur van Rogplus mevrouw D. Mulder en mevrouw C. Bronsveld. Namens het College van Vlaardingen zijn het de heer B. Bikkers en mevrouw J. Silos en tot slot heeft het College van B&W van Schiedam de heer D. Ergin en mevrouw P. Zwang gekozen om zitting te nemen in het Algemeen Bestuur van Rogplus.