Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Nieuws

Nieuwe fase voor Prettig Wonen

maandag 26 september 2022
Prettig Wonen

In 2019 is het project Prettig Wonen gestart in drie flats: Fazantlaan, Zwaluwenlaan Even en Zwaluwenlaan Oneven. Het doel van Prettig Wonen is om bewoners meer naar elkaar om te laten kijken, het 'woonplezier' te vergroten en hierdoor een bijdrage te leveren aan het langer zelfstandig wonen. In 3 jaar zijn mooie resultaten behaald, waardoor het project nu een nieuwe fase in gaat: tot de zomer van 2023 wordt bekeken hoe de werkzame ingrediënten uit Prettig Wonen breder ingezet kunnen worden in Vlaardingen.

Lees hieronder verder

Bij Prettig Wonen draait het om ontmoeting, ondersteuning en wegwijs maken

Om dit mogelijk te maken zijn in drie flats woningen beschikbaar gesteld aan bewoners voor gezamenlijk gebruik, ontmoeting en activiteiten. Met ondersteuning van een coach. Door elkaar te leren kennen, te weten waar je moet zijn voor een hulpvraag, ontstaat een gevoel van saamhorigheid en is professionele hulp soms even niet nodig. Voor de nieuwe fase zijn programma’s benoemd op het gebied van ontmoeting, informatie en de weg weten, informele ondersteuning en gezond, bewegen en mobiliteit. Binnen deze programma’s organiseert Prettig Wonen passende activiteiten.

Wat betekent Prettig Wonen voor bewoners?

De afgelopen jaren zijn, ondanks de coronapandemie, mooie activiteiten georganiseerd die in het teken stonden van ontmoeten en verbinden. Hierdoor zijn waardevolle vriendschappen ontstaan en voelen bewoners zich minder eenzaam. Prettig Wonen betekent voor bewoners veel. Bekijk hiervoor de film ‘Wat betekent Prettig Wonen voor bewoners’. 

Prettig Wonen is ontstaan vanuit een behoefte en gerealiseerd vanuit samenwerking

“In veel complexen in de Holy was geen ontmoetingsruimte”, vertelt Joop Eigenraam van de Huurdersraad Waterweg Wonen. Hierdoor bleven mensen erg op zichzelf.” Vanuit deze behoefte is Prettig Wonen ontstaan: een samenwerkingsproject van de Huurdersraad Waterweg Wonen, gemeente Vlaardingen, Minters, woningcorporatie Waterweg Wonen, Rogplus en zorgverzekeraar DSW. De afgelopen 3 jaar zijn mede mogelijk gemaakt door de financiering vanuit Fonds Schiedam Vlaardingen. De drie beschikbaar gestelde woningen dienen als ontmoetingsruimte. Naast de ontmoetingsruimten is ook een coach belangrijk. Deze zorgt voor het signaleren, verbinden, en enthousiasmeren van bewoners. De samenwerkende partijen kijken met een trots gevoel terug op de afgelopen jaren. 

De waarde van Prettig Wonen

Na 3 jaar kunnen we concluderen dat Prettig Wonen voorziet in een behoefte van vooral oudere en kwetsbare bewoners. Het gevoel van eenzaamheid wordt verminderd doordat Prettig Wonen op een laagdrempelige manier contact met anderen mogelijk maakt. Door meer onderling contact tussen bewoners, wordt de drempel verlaagd om elkaar te helpen en te ondersteunen of een oogje in het zeil te houden. Zeer welkom in een tijd waarin mensen steeds langer thuis wonen en steeds ouder worden.

Prettig Wonen gaat tot de zomer van 2023 door in de drie flats. Daarnaast wordt bekeken of en hoe een bredere borging van dit project in Vlaardingen mogelijk is.

DSW: “ Lang en prettig zelfstandig kunnen wonen is goed voor de bewoner en ook een belangrijke oplossing om de vergrijzing en tekort aan zorgpersoneel op te kunnen vangen.”

Gemeente Vlaardingen: “Als je woont op een plek waar je je fijn, vertrouwd en veilig voelt, dan spelen de fysieke en mentale ongemakken die nu eenmaal gepaard gaan met het ouder worden een minder grote rol.”

Rogplus: “Prettig Wonen is belangrijk omdat we er samen voor zorgen dat langer zelfstandig wonen ook prettig wonen is.”

Waterweg Wonen: “Woongeluk draait niet alleen om een goede woning. Een fijne woonomgeving is net zo belangrijk. Mooi om te zien dat door Prettig Wonen nieuwe vriendschappen zijn ontstaan en mensen echt voor elkaar klaar staan en elkaar verder helpen.”

Minters: “Prettig wonen in een vertrouwde omgeving, waar je terug kunt vallen op je buren, houd je zelfstandigheid meer in takt.”