Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Nieuws

5 fabels over het persoonsgebonden budget

zaterdag 20 november 2021
Afbeelding

Hoe zit het echt?

Lees hieronder verder

Rogplus mag mijn persoonsgebonden budget (pgb) stopzetten 

Dat gebeurt alleen als daar een goede reden voor is. Bijvoorbeeld:  

  • als u de administratie niet meer goed kunt bijhouden; 
  • als u niet goed meer kunt inschatten of u wel de goede zorg krijgt; 
  • als blijkt dat u of uw zorgaanbieder fraude pleegt. 

Als Rogplus uw pgb stopt, wil dit niet zeggen dat ook de zorg stopt. Rogplus bespreekt met u wat de mogelijkheden zijn.  

Via een pgb krijgt u betere zorg dan via een zorgaanbieder waarmee Rogplus samenwerkt (Zorg in Natura) 

De zorg via Rogplus is even goed. Maar soms is andere zorg nodig die de zorgaanbieders van Rogplus niet kunnen geven. Dan kan een pgb een oplossing zijn. U regelt dan zelf de zorg die u nodig heeft.   

Met een pgb is de kans groot dat u met criminele zorgaanbieders te maken krijgt 

Gelukkig niet! U, of wie u helpt, kan zelf meer te weten komen over de zorgverlener. U kunt informatie opvragen, zoals een uittrekstel van de Kamer van Koophandel en bijvoorbeeld diploma’s en certificaten. Twijfelt u? Neem dan contact op met Rogplus.  

Iedereen mag gebruik maken van een pgb 

Er zijn redenen waarom iemand geen pgb krijgt. Bijvoorbeeld: 

  • u heeft moeite met verantwoordelijkheid nemen en dingen zelf regelen; 
  • vergeetachtigheid, een verstandelijke beperking of psychische problemen; 
  • verslavingsproblemen; 
  • niet (voldoende) kunnen lezen, schrijven of rekenen; 
  • schuldenproblemen; 
  • de zorgverlener biedt onvoldoende kwaliteit; 
  • aangetoonde fraude. 

Een pgb is alleen bedoeld voor mensen met een minimum inkomen, of nog minder 

Nee hoor, wat iemand verdient, is niet belangrijk. Goede zorg staat voorop. Iedereen betaalt hetzelfde bedrag voor een abonnement: maximaal € 19,00 per maand. Gaat het om beschermd wonen? Dan is het bedrag hoger.  

tekst: Barbara Hoogsteden
Onderwerp(en): Rogplus Magazine