Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Wet maatschappelijke ondersteuning

Kan niemand uit uw omgeving u helpen? Zoals vrienden, buren of familie. Of kan alleen hulp vanuit de Wmo een oplossing zijn voor u of uw kind? Of misschien heeft u zelf al van alles geregeld, maar is dit nog niet voldoende.

Advies van Rogplus

In een adviesgesprek met een consulent wordt duidelijk waarbij u hulp nodig heeft in het dagelijks leven. Als blijkt dat u hulp nodig heeft vanuit de Wmo dan start Rogplus een aanvraag op.