Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Leerlingenvervoer schooljaar 2024/2025

Leerlingenvervoer is voor schoolgaande kinderen en (jong)volwassenen die niet (zelfstandig) naar school kunnen reizen. Of door geloof of levensovertuiging naar een school gaan, die verder van het woonadres ligt, dan andere beschikbare scholen. 

Welke soorten leerlingenvervoer zijn er?

 • aangepast vervoer: een vervoerder brengt en haalt uw kind naar en van school
 • vergoeding van de kosten voor het openbaar vervoer of de fiets van de leerling (en begeleider)
 • vergoeding van de kosten voor het reizen met eigen vervoer

Aangepast vervoer

Een vervoerder brengt en haalt uw kind naar en van school als:

 • uw kind langer dan drie maanden door een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische beperking niet, of niet zelfstandig met de fiets of het openbaar vervoer naar school kan
 • een enkele reis naar of van school met het openbaar vervoer langer dan anderhalf uur is
 • uw kind niet met begeleiding de fiets of het openbaar vervoer kan gebruiken
 • u als ouder of verzorger zelf geen begeleiding naar school kan geven en er geen andere oplossing is, bijvoorbeeld:
  • u kunt uw werk niet doen (stuur een werkgeversverklaring mee)
  • u kunt uw opleiding niet volgen (stuur een inschrijfbewijs van de opleiding mee)
  • u bent alleenstaande ouder en u heeft nog een kind jonger dan 9 jaar die op hetzelfde tijdstip naar school moet worden gebracht
  • begeleiding kost u meer dan 4 uur tijd per dag
  • de begeleiding kan door een andere reden niet (stuur een verklaring mee van een deskundige)

Vergoeding openbaar vervoer of fiets 

U ontvangt een vergoeding op basis van de kosten van het openbaar vervoer of € 0,11 per kilometer als uw kind met de fiets reist.

Met begeleiding

Een volwassene die uw kind begeleidt ontvangt een vergoeding op basis van de kosten van het openbaar vervoer of € 0,11 per kilometer bij het reizen met de fiets.

 • uw kind is jonger dan 9 jaar en u kunt aantonen dat uw kind niet zelfstandig kan reizen
 • uw kind is ouder dan 9 jaar en kan door een beperking niet zelfstandig reizen

Eigen vervoer 

Ouders en verzorgers kunnen op aanvraag een of meer leerlingen zelf vervoeren of laten vervoeren. U krijgt dan een reiskostenvergoeding van € 0,23 per kilometer.

 • u krijgt een vergoeding voor maximaal één leerling, ook als u meerdere leerlingen vervoert
 • u krijgt geen vergoeding voor vervoer tussen de middag
 • u krijgt geen vergoeding als u uw kind laat vervoeren door een ouder of verzorger die hiervoor al een vergoeding ontvangt

Vraag of klacht?

Neem dan contact op met het team Leerlingenvervoer:

Als u een klacht heeft over de vervoerder, probeer die dan eerst samen met de vervoerder op te lossen. Als u er niet uitkomt, kunt u contact met ons opnemen. 

Leerlingenvervoer aanvragen schooljaar 2024/2025

Vanaf 2 april 2024 kunt u een aanvraag doen. Doe die zo snel mogelijk. En uiterlijk vóór 1 juni 2024. Dan kunnen wij alles op tijd voor u regelen. Zorg dat uw aanvraag compleet is met alle bijlagen. Op dit moment is het niet mogelijk om uw aanvraag digitaal te doen. 

Leerlingenvervoer aanvragen