Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Leerlingenvervoer schooljaar 2024/2025

Leerlingenvervoer is voor schoolgaande kinderen en (jong)volwassenen die niet (zelfstandig) naar school kunnen reizen. Of door geloof of levensovertuiging naar een school gaan, die verder van het woonadres ligt, dan andere beschikbare scholen. 

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het besluit op mijn aanvraag?

U heeft een brief (beschikking) ontvangen van Rogplus. Hierin staat het besluit op uw aanvraag. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken bij uw gemeente. 

Bespreek uw situatie eerst met Rogplus

Het kan voorkomen dat uw situatie niet volledig of voldoende duidelijk is omschreven in uw aanvraag. Als u denkt dat u wel aan de voorwaarden voldoet, neem dan eerst contact op met Rogplus. Wij denken graag met u mee. Ook over andere oplossingen dan leerlingenvervoer.

Bezwaar maken

Als u bezwaar wilt maken op het besluit, schrijft u een bezwaarschrift naar uw gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de verzenddatum van de beschikking. Uw aanvraag wordt hierna opnieuw beoordeeld. In uw brief naar de gemeente schrijft u in ieder geval:

  • uw naam en adres
  • uw telefoonnummer
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken
  • de reden waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening

Maassluis

Vlaardingen

Schiedam

Vraag of klacht?

Neem dan contact op met het team Leerlingenvervoer:

Als u een klacht heeft over de vervoerder, probeer die dan eerst samen met de vervoerder op te lossen. Als u er niet uitkomt, kunt u contact met ons opnemen. 

Leerlingenvervoer aanvragen schooljaar 2024/2025

Vanaf 2 april 2024 kunt u een aanvraag doen. Doe die zo snel mogelijk. En uiterlijk vóór 1 juni 2024. Dan kunnen wij alles op tijd voor u regelen. Zorg dat uw aanvraag compleet is met alle bijlagen. Op dit moment is het niet mogelijk om uw aanvraag digitaal te doen. 

Leerlingenvervoer aanvragen