Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Leerlingenvervoer schooljaar 2024/2025

Leerlingenvervoer is voor schoolgaande kinderen en (jong)volwassenen die niet (zelfstandig) naar school kunnen reizen. Of door geloof of levensovertuiging naar een school gaan, die verder van het woonadres ligt, dan andere beschikbare scholen. 

Betaal ik mee aan de kosten?

U betaalt niets als uw kind door een beperking vervoer nodig heeft en niet zelfstandig kan reizen. In andere situaties waarin uw kind naar het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs gaat, betaalt u vaak wel mee. Dat noemen we een eigen bijdrage.

Basisonderwijs (BO) en speciaal basisonderwijs (SBO)

  1. Uw bruto jaarinkomen 2022 was meer dan € 29.700
    • u krijgt geen vergoeding over de eerste 6 kilometer (dit is uw eigen bijdrage)
    • na 6 kilometer krijgt u een vergoeding die gelijk is aan de kosten van het openbaar vervoer

Basisonderwijs

  1. De kortste afstand tussen het woonadres en de school is meer dan 20 kilometer
    • uw vergoeding wordt verminderd met de hoogte van uw eigen bijdrage
    • of u betaalt een eigen bijdrage voor de kosten van het aangepast vervoer

Hoeveel uw eigen bijdrage is, hangt af van uw inkomen. 

Eigen bijdrage
totaal bruto jaarinkomen 2022 jaarlijkse eigen bijdrage
minder dan € 39.500 € 0 tot weinig
€ 39.500 tot € 46.500 € 220
€ 46.500 tot € 54.000 € 970
€ 54.000 tot € 60.500 € 1.795
€ 60.500 tot € 70.000 € 2.625
€ 70.000 tot € 76.000 € 3.520
€ 76.000 en voor elke € 5.000 erbij € 845
Totaal bruto jaarinkomen

Het totale bruto jaarinkomen is al uw inkomen en dat van uw eventuele partner bij elkaar opgeteld, zonder aftrek van de belasting. Download de inkomensverklaring 2022 in MijnBelastingdienst.

Vraag of klacht?

Neem dan contact op met het team Leerlingenvervoer:

Als u een klacht heeft over de vervoerder, probeer die dan eerst samen met de vervoerder op te lossen. Als u er niet uitkomt, kunt u contact met ons opnemen. 

Leerlingenvervoer aanvragen schooljaar 2024/2025

Vanaf 2 april 2024 kunt u een aanvraag doen. Doe die zo snel mogelijk. En uiterlijk vóór 1 juni 2024. Dan kunnen wij alles op tijd voor u regelen. Zorg dat uw aanvraag compleet is met alle bijlagen. Op dit moment is het niet mogelijk om uw aanvraag digitaal te doen. 

Leerlingenvervoer aanvragen