Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Leerlingen-en jeugdhulpvervoer

Voor kinderen die niet zelfstandig kunnen reizen door ziekte of een beperking. Die primair of voortgezet onderwijs volgen of naar een behandellocatie gaan. Of voor kinderen die naar een school gaan vanwege een bepaalde levensovertuiging. Een ouder of voogd vraagt leerlingen-of jeugdhulpvervoer aan bij Rogplus, het wijkteam of de gemeente.

Wat zijn de voorwaarden voor leerlingenvervoer?

Voorwaarden

De afstand van het verblijfadres naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school moet minimaal 6 kilometer zijn. Bereken hiervoor de kortste route in de ANWB routeplanner. Wanneer een kind een beperking heeft waardoor zelfstandig reizen per fiets of openbaar vervoer naar school niet lukt, geldt de minimale afstand van 6 kilometer niet.

U kunt geen leerlingenvervoer aanvragen als een kind zelfstandig naar school kan met (brom-)fiets of OV. Of als het niet duidelijk is waarom er voor een bepaalde school is gekozen.

Bijzondere bijstand

Als u geen leerlingvervoer kunt aanvragen omdat uw situatie niet aan de voorwaarden voldoet, maar u wel  kosten maakt. Bekijk dan of u bijzondere bijstand bij Stroomopwaarts MVS kunt aanvragen.

Jeugdhulpvervoer

Bij vragen kunt u contact opnemen met Rogplus.