Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Leerlingen-en jeugdhulpvervoer

Let op:

De aanvraag leerlingenvervoer voor het schooljaar 2023-2024 kunt u indienen vanaf 1 april 2023.

Voor kinderen die niet zelfstandig kunnen reizen door ziekte of een beperking. Die primair of voortgezet onderwijs volgen of naar een behandellocatie gaan. Of voor kinderen die naar een school gaan vanwege een bepaalde levensovertuiging. Een ouder of voogd vraagt leerlingen-of jeugdhulpvervoer aan bij Rogplus, het wijkteam of de gemeente.

Wanneer hoor ik of de aanvraag is goedgekeurd?

Binnen 8 weken krijgt u bericht of uw aanvraag is goedgekeurd. Dit kan langer duren als er extra gegevens nodig zijn. Rogplus of de gemeente neemt dan contact met u op. 

Jeugdhulpvervoer

Jeugdhulpvervoer is vervoer van en naar dagbesteding of kortdurend verblijf voor jongeren.