Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Leerlingen-en jeugdhulpvervoer

Let op:

De aanvraag leerlingenvervoer voor het schooljaar 2023-2024 kunt u indienen vanaf 1 april 2023.

Voor kinderen die niet zelfstandig kunnen reizen door ziekte of een beperking. Die primair of voortgezet onderwijs volgen of naar een behandellocatie gaan. Of voor kinderen die naar een school gaan vanwege een bepaalde levensovertuiging. Een ouder of voogd vraagt leerlingen-of jeugdhulpvervoer aan bij Rogplus, het wijkteam of de gemeente.

Moet ik een eigen bijdrage betalen?

Soms betaalt u een eigen bijdrage als uw (gezamenlijk) inkomen hoger is dan het wettelijk minimuminkomen. En uw kind naar een SBO-school of naar een school met een bepaalde levensovertuiging gaat. Hoe hoog deze kosten zijn hoort u van Rogplus of de gemeente. 

Jeugdhulpvervoer

Jeugdhulpvervoer is vervoer van en naar dagbesteding of kortdurend verblijf voor jongeren.