Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Leerlingen-en jeugdhulpvervoer

Let op:

De aanvraag leerlingenvervoer voor het schooljaar 2023-2024 kunt u indienen vanaf 1 april 2023.

Voor kinderen die niet zelfstandig kunnen reizen door ziekte of een beperking. Die primair of voortgezet onderwijs volgen of naar een behandellocatie gaan. Of voor kinderen die naar een school gaan vanwege een bepaalde levensovertuiging. Een ouder of voogd vraagt leerlingen-of jeugdhulpvervoer aan bij Rogplus, het wijkteam of de gemeente.

Hoe kan ik leerlingenvervoer aanvragen?

Inwoners van Maassluis 

Vul het Rogplus aanvraagformulier in
Pdf aanvraagformulier 100 kb
Bij vragen neemt u contact op met Rogplus.

Stuur per e-mail of post
Rogplus
Afdeling Leerlingenvervoer
Postbus 234
3140 AE Maassluis

leerlingenvervoer@rogplus.nl

Of vraag het aan op de website van de gemeente Maassluis.

Inwoners van Vlaardingen

U vraagt dit aan op de website van de gemeente Vlaardingen.
Bij vragen neemt u contact op met Rogplus.

Inwoners van Schiedam

U vraagt dit aan op de website van de gemeente Schiedam.
Bij vragen neemt u contact op met Rogplus.

Jeugdhulpvervoer

Jeugdhulpvervoer is vervoer van en naar dagbesteding of kortdurend verblijf voor jongeren.