Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Leerlingen-en jeugdhulpvervoer

Let op:

De aanvraag leerlingenvervoer voor het schooljaar 2023-2024 kunt u indienen vanaf 1 april 2023.

Voor kinderen die niet zelfstandig kunnen reizen door ziekte of een beperking. Die primair of voortgezet onderwijs volgen of naar een behandellocatie gaan. Of voor kinderen die naar een school gaan vanwege een bepaalde levensovertuiging. Een ouder of voogd vraagt leerlingen-of jeugdhulpvervoer aan bij Rogplus, het wijkteam of de gemeente.

Leerlingenvervoer

Voor het nieuwe schooljaar kunt u dit vanaf 1 april tot 1 juni aanvragen. 

Inwoners van Maassluis 

Vul het Rogplus aanvraagformulier in
Pdf aanvraagformulier 100 kb
Bij vragen neemt u contact op met Rogplus.

Stuur per e-mail of post
Rogplus
Afdeling Leerlingenvervoer
Postbus 234
3140 AE Maassluis

leerlingenvervoer@rogplus.nl

Of vraag het aan op de website van de gemeente Maassluis.

Inwoners van Vlaardingen

U vraagt dit aan op de website van de gemeente Vlaardingen.
Bij vragen neemt u contact op met Rogplus.

Inwoners van Schiedam

U vraagt dit aan op de website van de gemeente Schiedam.
Bij vragen neemt u contact op met Rogplus.

Leerlingenvervoer is het vervoer van en naar scholen op primair en secundair niveau. De doelgroep bestaat uit leerlingen in het speciaal onderwijs of leerlingen die niet bij het reguliere onderwijs in de directe woonomgeving terecht kunnen.

Binnen 8 weken krijgt u bericht of uw aanvraag is goedgekeurd. Dit kan langer duren als er extra gegevens nodig zijn. Rogplus of de gemeente neemt dan contact met u op. 

Het verblijfadres is leidend voor de aanvraag. Dit moet altijd in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam zijn.

Voorwaarden

De afstand van het verblijfadres naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school moet minimaal 6 kilometer zijn. Bereken hiervoor de kortste route in de ANWB routeplanner. Wanneer een kind een beperking heeft waardoor zelfstandig reizen per fiets of openbaar vervoer naar school niet lukt, geldt de minimale afstand van 6 kilometer niet.

U kunt geen leerlingenvervoer aanvragen als een kind zelfstandig naar school kan met (brom-)fiets of OV. Of als het niet duidelijk is waarom er voor een bepaalde school is gekozen.

Bijzondere bijstand

Als u geen leerlingvervoer kunt aanvragen omdat uw situatie niet aan de voorwaarden voldoet, maar u wel  kosten maakt. Bekijk dan of u bijzondere bijstand bij Stroomopwaarts MVS kunt aanvragen.

U en/of de school bespreekt dit eerst met de vervoerder. Pas als u er samen niet uitkomt neemt u contact op met Rogplus.

U als (pleeg)ouder kunt de aanvraag doen. Als door de rechter een kind uit huis is geplaatst, mag de aangewezen voogd dit doen. Stuur dan een kopie van het besluit van de rechter mee.

Soms betaalt u een eigen bijdrage als uw (gezamenlijk) inkomen hoger is dan het wettelijk minimuminkomen. En uw kind naar een SBO-school of naar een school met een bepaalde levensovertuiging gaat. Hoe hoog deze kosten zijn hoort u van Rogplus of de gemeente. 

Jeugdhulpvervoer

Jeugdhulpvervoer is vervoer van en naar dagbesteding of kortdurend verblijf voor jongeren.