Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Tegemoetkoming

2021

Let op: het is momenteel erg druk vanwege de vele aanvragen. De tijd van afhandeling is langer dan normaal. Als u niet direct iets hoort, is dat geen reden om u zorgen te maken. We zijn echt met uw aanvraag bezig.

Heeft u hoge zorgkosten en een laag inkomen gehad in 2021? Dan kunt u voor 1 juni 2022 een tegemoetkoming aanvragen. Binnen de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam gelden verschillende inkomensgrenzen. Als u in Maassluis woont, ontvangt u € 200,-. Als u in Vlaardingen of Schiedam woont, ontvangt u € 100,-. 

U komt alleen in aanmerking voor de tegemoetkoming als uw (gezamenlijk) inkomen binnen de inkomensgrens valt. Bij het aanvraagformulier moet u daarom bijlagen meesturen. Welke dat precies zijn, leest u in de Vraag en antwoord-rubriek hieronder. Als beide situaties voor u gelden, dan komt u in aanmerking voor voor tegemoetkoming 1 en 2. 

1. Tegemoetkoming meerkosten langdurige indicatie

Deze tegemoetkoming is voor cliënten met een Wmo-indicatie of een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) van minimaal 6 maanden in het jaar 2021.

2. Tegemoetkoming meerkosten eigen risico

Deze tegemoetkoming is voor inwoners die het eigen risico van de zorgverzekering helemaal verbruikt hebben in 2021. Vraag uw zorgverzekeraar om een overzicht.

Aanvragen

Vanaf 1 april 2021 kunt u de tegemoetkoming(en) aanvragen. U kunt de folder en aanvraagformulier ophalen bij uw wijkteam, bij Rogplus aan de balie of downloaden:

Wat moet ik meesturen met het aanvraagformulier?

Het aanvraagformulier voor het jaar 2021 stuurt u naar ons op, met de volgende bijlagen:

  1. Een kopie van een bankafschrift waarop het IBAN-rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder zichtbaar is. U mag de financiële gegevens weglaten.
  2. Een inkomstenverklaring 2019 van u en uw (eventuele) fiscale partner/meerderjarige huisgenoten. Deze inkomensverklaring kunt u opvragen bij de Belastingdienst. Als u met meerdere volwassenen een gezamenlijk huishouden heeft, bijvoorbeeld met uw broer of zus, dan stuurt u ook hun inkomensverklaring mee. Dit hoeft u niet te doen over het inkomen van uw kinderen en/of ouders.
  3. Als u nog geen cliënt bent bij Rogplus, dan moet u een kopie van uw Wlz-indicatie meesturen. Dit is het besluit van het CIZ dat u zorg in een instelling nodig heeft.