Logo Rogplus, klik om naar de homepage te gaan

Tegemoetkoming

2021

Let op: het is momenteel erg druk vanwege de vele aanvragen. De tijd van afhandeling is langer dan normaal. Als u niet direct iets hoort, is dat geen reden om u zorgen te maken. We zijn echt met uw aanvraag bezig.

Heeft u hoge zorgkosten en een laag inkomen gehad in 2021? Dan kunt u voor 1 juni 2022 een tegemoetkoming aanvragen. Binnen de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam gelden verschillende inkomensgrenzen. Als u in Maassluis woont, ontvangt u € 200,-. Als u in Vlaardingen of Schiedam woont, ontvangt u € 100,-. 

U komt alleen in aanmerking voor de tegemoetkoming als uw (gezamenlijk) inkomen binnen de inkomensgrens valt. Bij het aanvraagformulier moet u daarom bijlagen meesturen. Welke dat precies zijn, leest u in de Vraag en antwoord-rubriek hieronder. Als beide situaties voor u gelden, dan komt u in aanmerking voor voor tegemoetkoming 1 en 2. 

1. Tegemoetkoming meerkosten langdurige indicatie

Deze tegemoetkoming is voor cliënten met een Wmo-indicatie of een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) van minimaal 6 maanden in het jaar 2021.

2. Tegemoetkoming meerkosten eigen risico

Deze tegemoetkoming is voor inwoners die het eigen risico van de zorgverzekering helemaal verbruikt hebben in 2021. Vraag uw zorgverzekeraar om een overzicht.

Aanvragen

Vanaf 1 april 2021 kunt u de tegemoetkoming(en) aanvragen. U kunt de folder en aanvraagformulier ophalen bij uw wijkteam, bij Rogplus aan de balie of downloaden:

Kan ik samen met mijn partner op één formulier een aanvraag indienen?

Nee, een aanvraag is altijd persoonsgebonden. U moet dus per persoon een aanvraagformulier invullen.