Klik hier om naar de homepage te gaan

Tegemoetkoming

2021

Heeft u hoge zorgkosten en een laag inkomen gehad in 2021? Dan kunt u voor 1 juni 2022 een tegemoetkoming aanvragen. Binnen de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam gelden verschillende inkomensgrenzen. Als u in Maassluis woont, ontvangt u € 200,-. Als u in Vlaardingen of Schiedam woont, ontvangt u € 100,-. 

U komt alleen in aanmerking voor de tegemoetkoming als uw (gezamenlijk) inkomen binnen de inkomensgrens valt. Bij het aanvraagformulier moet u daarom bijlagen meesturen. Welke dat precies zijn, leest u in de Vraag en antwoord-rubriek hieronder. Als beide situaties voor u gelden, dan komt u in aanmerking voor voor tegemoetkoming 1 en 2. 

1. Tegemoetkoming meerkosten langdurige indicatie

Deze tegemoetkoming is voor cliënten met een Wmo-indicatie of een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) van minimaal 6 maanden in het jaar 2021.

2. Tegemoetkoming meerkosten eigen risico

Deze tegemoetkoming is voor inwoners die het eigen risico van de zorgverzekering helemaal verbruikt hebben in 2021. Vraag uw zorgverzekeraar om een overzicht.

Aanvragen

Vanaf 1 april 2021 kunt u de tegemoetkoming(en) aanvragen. U kunt de folder en aanvraagformulier ophalen bij uw wijkteam, bij Rogplus aan de balie of downloaden:

Ik heb moeite met invullen. Kan iemand mij helpen?

Als u moeite heeft met het invullen van het aanvraagformulier, ga dan naar het dichtstbijzijnde wijkteam. U kunt ook naar de Formulierenbrigade in uw gemeente gaan of contact opnemen met Rogplus.

2020

Heeft u hoge zorgkosten en een laag inkomen gehad in 2020? Dan kunt u voor 1 juni 2021 een tegemoetkoming aanvragen. U komt alleen in aanmerking als uw (gezamenlijk) inkomen binnen de inkomensgrens valt. Bij het aanvraagformulier moet u bijlagen meesturen. Welke dat precies zijn, leest u in de Vraag en antwoord-rubriek hierboven. 

1. Tegemoetkoming meerkosten langdurige indicatie 2020

Deze tegemoetkoming is voor cliënten met een Wmo-indicatie of een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) van minimaal 6 maanden in het jaar 2020.

2. Tegemoetkoming meerkosten eigen risico 2020

Deze tegemoetkoming is voor inwoners die het eigen risico van de zorgverzekering helemaal verbruikt hebben in 2020. Vraag uw zorgverzekeraar om een overzicht.