Klik hier om naar de homepage te gaan

Financiële hulp

Heeft u hoge zorgkosten en een laag inkomen gehad in 2020? Dan kunt u tót 1 juni 2021 een tegemoetkoming meerkosten aanvragen. De tegemoetkoming bestaat uit een bedrag van € 200,- per regeling. Als onderstaande situaties beide voor u gelden, dan komt u in aanmerking voor twee regelingen. 

U komt alleen in aanmerking als uw (gezamenlijk) inkomen binnen de inkomensgrens valt. Hieronder kunt u bekijken of dat voor u het geval is. Bij het aanvraagformulier moet u bijlagen meesturen. Welke dat precies zijn, vindt u hieronder. 

1. Tegemoetkoming meerkosten langdurige indicatie - TKM1

Deze tegemoetkoming is voor cliënten met een Wmo-indicatie of een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) van minimaal 6 maanden in het jaar 2020.

2. Tegemoetkoming meerkosten eigen risico -TKM2

Deze tegemoetkoming is voor inwoners die het eigen risico van de zorgverzekering helemaal verbruikt hebben in 2020. Vraag uw zorgverzekeraar om een overzicht.

Wanneer wordt de tegemoetkoming uitbetaald?

Uw tegemoetkoming wordt binnen 4 weken nadat u de goedgekeurde beschikking heeft ontvangen uitbetaald.

Tegemoetkoming meerkosten in 2021

De voorwaarden zijn aangepast over het jaar 2021. Binnen de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam gelden nu verschillende inkomensgrenzen. Ook het bedrag dat u kunt ontvangen, is gewijzigd. Als u in Maassluis woont, ontvangt u € 200,-. Als u in Vlaardingen of Schiedam woont, ontvangt u € 100,-. Als bovenstaande situaties beide voor u gelden, dan komt u in aanmerking voor tegemoetkoming 1 en 2.

1. Tegemoetkoming meerkosten langdurige indicatie - TKM1

Deze tegemoetkoming is voor cliënten met een Wmo-indicatie of een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) van minimaal 6 maanden in het jaar 2021.

2. Tegemoetkoming meerkosten eigen risico - TKM2

Deze tegemoetkoming is voor inwoners die het eigen risico van de zorgverzekering helemaal verbruikt hebben in 2021. Vraag uw zorgverzekeraar om een overzicht.

Aanvragen

Vanaf 1 april 2021 kunt u de tegemoetkoming(en) aanvragen. Het aanvraagformulier en de brochures zijn ook vanaf dat moment beschikbaar. Eerder nemen wij geen aanvragen in behandeling.