Klik hier om naar de homepage te gaan

Financiële hulp

Heeft u hoge zorgkosten en een laag inkomen gehad in 2020? Dan kunt u tót 1 juni 2021 een tegemoetkoming meerkosten aanvragen. De tegemoetkoming bestaat uit een bedrag van € 200,- per regeling. Als onderstaande situaties beide voor u gelden, dan komt u in aanmerking voor twee regelingen. 

U komt alleen in aanmerking als uw (gezamenlijk) inkomen binnen de inkomensgrens valt. Hieronder kunt u bekijken of dat voor u het geval is. Bij het aanvraagformulier moet u bijlagen meesturen. Welke dat precies zijn, vindt u hieronder. 

1. Tegemoetkoming meerkosten langdurige indicatie - TKM1

Deze tegemoetkoming is voor cliënten met een Wmo-indicatie of een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) van minimaal 6 maanden in het jaar 2020.

2. Tegemoetkoming meerkosten eigen risico -TKM2

Deze tegemoetkoming is voor inwoners die het eigen risico van de zorgverzekering helemaal verbruikt hebben in 2020. Vraag uw zorgverzekeraar om een overzicht.

Wat moet ik meesturen met het aanvraagformulier?

Het aanvraagformulier voor het jaar 2020 stuurt u naar ons op, met de volgende bijlagen:

  1. Een kopie van een bankafschrift waarop het IBAN-rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder zichtbaar is. U mag de financiële gegevens weglaten.
  2. Kopie van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018 van u en uw (eventuele) fiscale partner/meerderjarige huisgenoten. Deze aanslag krijgt u van de Belastingdienst. Als u met meerdere volwassenen een gezamenlijk huishouden heeft, bijvoorbeeld met uw broer of zus, dan stuurt u ook hun inkomensverklaring mee. Dit hoeft u niet te doen over het inkomen van uw kinderen en/of ouders.
  3. Als u nog geen cliënt bent bij Rogplus, dan moet u een kopie van uw Wlz-indicatie meesturen. Dit is het besluit van het CIZ dat u zorg in een instelling nodig heeft.

 

Tegemoetkoming meerkosten in 2021

De voorwaarden zijn aangepast over het jaar 2021. Binnen de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam gelden nu verschillende inkomensgrenzen. Ook het bedrag dat u kunt ontvangen, is gewijzigd. Als u in Maassluis woont, ontvangt u € 200,-. Als u in Vlaardingen of Schiedam woont, ontvangt u € 100,-. Als bovenstaande situaties beide voor u gelden, dan komt u in aanmerking voor tegemoetkoming 1 en 2.

1. Tegemoetkoming meerkosten langdurige indicatie - TKM1

Deze tegemoetkoming is voor cliënten met een Wmo-indicatie of een indicatie voor langdurige zorg (Wlz) van minimaal 6 maanden in het jaar 2021.

2. Tegemoetkoming meerkosten eigen risico - TKM2

Deze tegemoetkoming is voor inwoners die het eigen risico van de zorgverzekering helemaal verbruikt hebben in 2021. Vraag uw zorgverzekeraar om een overzicht.

Aanvragen

Vanaf 1 april 2021 kunt u de tegemoetkoming(en) aanvragen. Het aanvraagformulier en de brochures zijn ook vanaf dat moment beschikbaar. Eerder nemen wij geen aanvragen in behandeling.