Klik hier om naar de homepage te gaan

Eigen bijdrage

Als u hulp vanuit de Wmo krijgt, betaalt u vaak een deel van de kosten zelf. Dit noemen we de 'eigen bijdrage'. Elke maand maakt u een vast geldbedrag over aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). 

Ik ga binnenkort met pensioen, mijn partner niet. Wat betekent dit voor de eigen bijdrage?

Als u gebruik maakt van een Wmo-voorziening, betaalt u meestal een eigen bijdrage in de kosten.

 

Gaat u gebruik maken van een Wmo-voorziening? Dan betaalt u meestal een bijdrage in de kosten. Vanaf 2020 geldt voor de Wmo een abonnementstarief. Iedereen betaalt hetzelfde bedrag: € 19,- per maand. Ongeacht het aantal voorzieningen.

 

Partner + geen AOW = geen eigen bijdrage

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En heeft minimaal één van u nog niet de AOW-leeftijd bereikt? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt de eigen bijdrage € 19 per maand voor u samen.

Eigen bijdrage en beschermd wonen

Nieuws

Brief eigen bijdrage CAK: verlenging 2021

Eerder heeft u een brief ontvangen van het CAK over verlenging van uw eigen bijdrage in 2021. Ook in 2021 betaalt u een eigen...